لینک های دسترسی

Breaking News

طرح صلح غنی: انتخابات پیش‌ از وقت، حکومت صلح و لویه جرگه


محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان امروز هفتم اپریل (۱۸ حمل) در نشستی تحت نام "چهار چوب برای نقشهٔ راه صلح" طرح حکومت افغانستان برای صلح را بیان کرد که انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، تدویر لویه جرگه و حفظ قانون اساسی از موضوعات عمدهٔ‌ آن بود.

رییس جمهوری افغانستان گفت که برای تامین صلح، اگر نیاز باشد حاضر است پیش از ختم دورهٔ ریاست‌اش انتخابات برگزار شود.

آقای غنی افزود که اگر طالبان هراس دارند در انتخابات بازنده خواهند شد، "حاضریم در انتخابات اشتراک نکنیم".

او گفت: "برای ما دوام نظام مهم است، نه دوام خود ما."

محمد اشرف غنی علاوه کرد که اقتدار ملی باید به گونهٔ مشروع و بر اساس ارادهٔ مردم تحویل داده شود و بدون انتخابات مشروعیت زیر سوال قرار می‌گیرد.

آقای غنی گفت که شایعاتی به میان آمده است که گویا شماری از افراد که در راس آن خودش قرار دارد، می‌خواهد که تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری در قدرت باقی بماند، اما او گفت آماده است در انتخابات آیندهٔ پیش از وقت، اشتراک نکند. ​

ایجاد حکومت صلح

آقای غنی برای تامین صلح در افغانستان به ایجاد حکومت صلح اشاره کرده گفت که حکومت‌های موقت سبب بی‌ثباتی می‌شوند.

پیش از این، گروه طالبان از رییس جمهور افغانستان خواسته بودند تا از قدرت کنار رود و قدرت را به یک حکومت موقت تسلیم کند.

رییس جمهور غنی گفت: "در چهارچوب قانون اساسی یک حکومت صلح ایجاد شده می‌تواند. و وظایف آنرا با موافقه‌ٔ مشترک تعیین کرده ‌می‌توانیم."

او افزود که باید مشارکت سیاسی در ایجاد یک حکومت صلح بازتاب یابد.

با آنهم او تاکید کرد که حکومت صلح از انتخابات نظارت نخواهد کرد تا شفافیت آن تامین شود.

آقای غنی بر وظیفه سر قوماندان اعلی نیروهای مسلح تاکید کرد تا به گفتهٔ‌ او نیروهای مسلح را رهبری کند و زمینه ادغام طالبان را فراهم سازد.

او علاوه کرد: "انقطاع در قومانده نهایت خطر ناک است و دوم باید همراه قوای طالبان... کی مدیریت آنانرا کند که این ها چطور به قوای ملکی مبدل ‌شوند و آینده آنان به چی رقم انسجام داده می‌شود. اگر در اینجا انقطاع باشد، قیمت نهایت بالا است.

او گفت که بر قوای امنیتی افغان معامله صورت نخواهد گرفت و مانند نیروهای امنیتی حکومت داکتر نجیب الله، نیروهای مسلح از هم نخواهند پاشید.

تاکید بر قانون اساسی

رییس جمهور غنی بر قانون اساسی افغانستان تاکید کرد و گفت که بدون قانون اساسی دولتی وجود نخواهد داشت.

آقای غنی گفت: "قانون اساسی وثیقهٔ ملی ما است. تا روزی که انتخابات انجام می‌شود و سر تعدیل قانون اساسی به نتیجه می‌رسیم در چهار چوب قانون اساسی کردار و گفتار ما تعیین می‌شود."

او گفت که بحث افغانستان بحث سیاسی است و نباید به بحث مذهبی مبدل شود چون قانون اساسی افغانستان از رهگذر اسلامی بودن در منطقه نظیر ندارد.

با آنهم، رییس جمهور افغانستان گفت که ۸۰ در صد قانون اساسی افغانستان قابل تعدیل است به استثنا ۲۰ در صد که در برگیرندهٔ ماهیت اسلامی نظام و حقوق بنیادی افراد است.

این در حالی است که پیش از این، زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان طرحی را به حکومت این کشور پیشنهاد کرده بود که بر اساس گزارش‌ها، تشکیل "حکومت انتقالی صلح افغانستان" در آن شامل بوده است که در نهایت "پس از تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات ملی" قدرت را به یک دولت دایمی منتقل خواهد کرد.

او بدون گرفتن نام فرد یا کشوری گفت که از بیرون کسی نمی‌تواند قانون اساسی افغانستان را تغییر یا زعیم آینده افغانستان را تعیین کند.

لویه جرگه

آقای غنی بر مذاکرات در لویه جرگه افغانستان تاکید کرد. او گفت که در موافقتنامه آینده افغانستان موضوع لویه جرگه باید مورد بحث قرار بگیرد تا توافقنامهٔ آینده مشروعیت بیابد.

او علاوه کرد که طالبان بیایند و در لویه جرگه تقاضا‌های شان را مطرح کنند.

آقای غنی افزود: "یکی از آرزوهایم این است که لویه جرگهٔ را ببینم که در آن تمام مخالفین حضور داشته باشند و بیایند بگویند که چرا به سلاح [ دست برده اند]."

او گفت که اگر طالبان فرصت طلایی نشست ترکیه را از دست دادند، باید مردم افغانستان دوباره تصمیم بگیرد و در این حالت هم خواستن لویه جرگه ضرور است.

رییس جمهور افغانستان گفت که برای یک گفتمان سازنده در شرایط کنونی "یک لویه جرگه نهایت ضروری است تا همدیگر را بشناسیم."

آقای غنی گفت که برخی اوقات "همکاران بین المللی ما" اهمیت لویه جرگه را نمی دانند، اما او نگفت که کدام همکاران بین المللی مخالفت شان را با لویه جرگه ابراز داشته اند.

آتش‌بس

محمد اشرف غنی گفت که گروه طالبان نباید از آتش‌بس ترس داشته باشد.

او افزود: "بی‌جا از آتش‌بس می‌ترسند که اگر آتش‌بس کنند جامعه آنان را رد می‌کند. من به نمایندگی از این جامعه تعهد می‌کنم که مذاکرات سیاسی را به صورت تعهد ملی و اسلامی این جامعه انجام می‌دهیم."

آقای غنی گفت که آتش‌بس باید از سوی جامعهٔ بین المللی نظارت شود تا "سلامت و ملامت از هم تفکیک شود."

این در حالی است که طالبان گفته اند که پیش از رسیدن به توافق، بحث آتش‌بس غیر منطقی است.

آقای غنی بدون اشاره به نهاد‌ها و کشورهای مشخص گفت که "استقلال افغانستان در خطر مداخلهٔ دایمی یک تعداد نهادها و یک تعداد کشورها قرار دارد."

او گفت که برای جلوگیری از افغانستان به مبدل شدن به میدان جنگ منطقوی به ضمانت بین المللی نیاز است.

نشست ترکیه

آقای غنی گفت که برای نشست ترکیه آمادگی کامل دارند و هفتهٔ آینده با زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای مصالحهٔ افغانستان نیز بحث خواهند داشت.

او افزود که نشست ترکیه برای به دست آوردن تضمین منطقوی برای آینده افغانستان یک فرصت خوب است؛ تضمینی که زمینه نظارت را فراهم می‌کند.

رییس جمهور غنی علاوه کرد: "ترکیه جای این است که ما به توافق نو برسیم. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست. توافق ما با دنیا و منطقه نیز مطرح است."

رییس جمهور افغانستان از اداره بایدن برای تمرکز بیشتر بر افغانستان ابراز امتنان کرد چون برای ایجاد اجتماع بین المللی و منطقه پیرامون افغانستان تلاش به خرج داده است.

آقای غنی گفت که در حال حاضر با همسایه های نزدیک و دور و اروپا و امریکا مذاکره جریان دارد و باید صلح آینده افغانستان ضمانت ملل متحد و تمام اعضای جامعه جهانی را داشته باشد.

رییس جمهور غنی گفت: "اگر ذره شک داشته باشیم که استقلال افغانستان در خطر است به قیمت خون خود استادگی می‌کنیم."

XS
SM
MD
LG