لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی افغانها کاهش یافته


سال گذشته نیز ایشا فوندیشن یک سروی را انجام داده بود.

سروی جدید ایشا فوندیشن نشان می دهد که در مقایسه با سال گذشته بیشتر از ۱۶ در صد در میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آیندۀ کشور شان کاهش رونما شده است.

به اساس این نظر سنجی تازه ایشیا فوندیشن ۳۷ در صد مردم افغانستان در سال ۲۰۱۵ به این باور اند که افغانستان به سمت درست در حرکت است. این رقم۱۶.۳ درصد کاهش میزان خوشبینی ها نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. در سال گذشتۀ میلادی ۵۴.۷ در صد مردم افغانستان به این باور بودند که کشورشان به سمت درست در حرکت است.

در سروی ایشا فوندیشن نظریات و افکار افغان ها در مورد اوضاع امنیتی، چگونگی وضعیت اقتصادی ، ارزیابی میزان رضایت مردم از عرضه خدمات، حکومت داری، اعتماد مردم برنهادهای انتخاباتی، انکشاف زنده گی زنان و موضوعات دیگر انعکاس یافته است.

این نظر سنجی نشان می دهد که ۵۷ در صد از باشندگان این کشور باور دارند که کشورشان به مسیر درست حرکت نمی کند. در این میان ۴۵ فیصد مصاحبه شوندگان ناامنی را به حیث علت عمده حرکت کشورشان به مسیر نادرست عنوان کرده اند.

به همین سان ۲۵ فیصد بیکاری، ۱۳ فیصد فساد،۱۲ فیصد ضعف اقتصادی، ۱۱ فیصد حکومت داری بد و پنج فیصد، فساد سازمان یافته را در جمله عوامل عدم حرکت به مسیر درست خوانده اند.

در این سروی ۳۷ فیصد از باشندگان افغانستان گفته اند که کشورشان به مسیر درست حرکت می کند. همچنان ۳۲ فیصد مردم گفته اند بازسازی باعث رفتن افغانستان به سمت درست شده است.

۲۹ فیصد امنیت، ۱۰ فیصد تعلیم وتربیه،۱۰ فیصد دیگر حکومتداری خوب، ۸ فیصد اقتصاد خوب و ۷ فیصد مردم سالاری را از عواملی عنوان کرده اند که به باور آنان می تواند افغانستان را به مسیر درست سوق دهد.

از مجموع مصاحبه شوندگان ۴۳ فیصد آنان ناامنی را مشکل بزرگ کشورشان عنوان کرده اند. سال گذشته ۳۴ فیصد از مصاحبه شوندگان به این سازمان ناامنی را از چالش های عمده خود عنوان کرده بودند.

از سوی دیگر ۲۲ فیصد بیکاری،۲۴ فیصد فساد، ۱۳ فیصد اقتصاد ضعیف را از جمله مشکلات اساسی گفته اند. همچنان در این سروی مصاحبه شوندگان عدم اعتماد شان را بر کمیسیون مستقل انتخابات ابراز داشته واما ۴۴ فیصد مصاحبه شوندگان اعتماد شان را بر نیروهای امنیتی افغان ابراز داشته اند.

در این سروی با ۹۵۸۶ زن و مرد در ۳۴ ولایت مصاحبه شده است.

XS
SM
MD
LG