لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق: بیماری اوتسیم در امریکا افزایش یافته است


اوتسیم بیماری اختلال عصبی است که اکثراً علایم آن در دوران کودکی بروز می کند

میزان بیماری اوتیسم بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۵در صد در ایالات متحدۀ امریکا افزایش یافته است.

مرکز کنترول امراض ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه اعلام کرد که در دو دهۀ گذشته، این بیماری همواره در امریکا در حال افزایش بوده است.

بر اساس تحقیق که از سوی این مرکز در ۱۱ ایالت مختلف در سراسر ایالات متحده صورت گرفته است، از هر ۵۸ کودک هشت ساله در سال ۲۰۱۴، یکی آن مبتلا به بیماری اوتسیم بوده است که این رقم در مقایسه با سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، حدود ۱۵ در صد افزایش این بیماری را در امریکا نشان می دهد.

بر اساس گزارش مرکز کنترول امراض ایالات متحده، در بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، از هر ۶۸ کودک هشت ساله، یکی آن مبتلا به این بیماری بوده است.

یکی از دلایلی که نشاندهندۀ افزایش این بیماری در امریکا است، تشخیص این بیماری در میان امریکایی های افریقایی تبار و کودکان اسپانیایی است.

در سال ۲۰۱۲، شماری کودکان سفید پوست امریکایی که بیماری اوتسیم در آنان تشخیص داده شده بود، ۵۰ در صد افزایش را در مقایسه با کودکان اسپانیایی و ۲۰ در صد افزایش نسبت به کودکان امریکایی-افریقایی نشان می داد.

اما در گزارش که تازه از سوی این مرکز نشر شده، نشان می دهد که این تفاوت با کودکان اسپانیایی ۲۰ در صد و با کودکان امریکایی-افریقایی، ۱۰ در صد است.

برای تشخیص بیماری اوتسیم آزمایش بیولوژیکی و خون وجود ندارد، این بیماری با در نظر داشت رفتار و کردار کودکان، تشخیص داده می شود.

به صورت عموم، اوتیسم یک اختلال عصبی است که از یک سو توانایی سخن گفتن فرد را مختل می کند و از سوی دیگر مانع برقراری تعامل بیمار با سایرین در اجتماع می شود.

XS
SM
MD
LG