لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت افغانستان مشکلات در معدن مس عینک را پذیرفت


حکومت افغانستان برخی از یافته های یک پژوهش تازه را تائید می کند که کار استخراج معدن مس عینک در لوگر با مشکلات مواجه شده است.

معاون والی لوگر می گوید که کار استخراج در آن معدن توقف یافته، اما به زودی دوباره آغاز خواهد شد.

سازمان دیدبان شفافیت می رساند در صورت نرسیدن به مشکلات باشنده های ساحه مس عینک، امکان بروز مشکلات جدی می رود. باشندگان نواحی مس عینک از عدم توجه مقامات به مشکلات آنها در بخش معاوضه زمین شکایت دارند.

یما ترابی رئیس سازمان دیدبان شفافیت افغانستان طی نشست خبری که برای نشر این گزارش برگزار شده بود افزود که عدم توزیع زمین برای مردم محل که زمین های خود را از دست دادند، خشم آنها را در قبال این پروژه افزایش داده است.

آقای ترابی افزود "متاسفانه دولت حد اقل در قسمت بدیل زمین برای مردم محل و یا اینکه در مقابل زمین های که از سوی دولت از نزد آنها گرفته شده، چه پرداخته شود، اقدام درستی ننموده است. مردم محل ازین ناحیه بسیار حس بی عدالتی دارند."

گزارش این سازمان که پس از چهار سال تحقیق و مطالعه در مورد معدن مس عینک نشر شده، می افزاید که نا رضایتی مردم محل در مورد یکی از بزرگترین پروژه های توسعه یی افغانستان رو به افزایش است.

قرارداد مرموز

به اساس این گزارش، اعمار نشدن تاسیسات زیربنایی و توقف کار در معدن، علنی ساختن جزیات قرارداد آن و عدم ایجاد زمینۀ کاریابی برای مردم محل از جمله دیگر دلایلی است که آینده کار استخراج معدن مس عینک را تهدید می کنند.

محمد هاشم فیضی، معاون ولایت لوگر خبر توقف کار در معدن مس عینک را تایید کرد.

اما آقای فیضی در صحبت با رادیو آشنا ضمن تایید برخی از یافته های گزارش دیدبان شفافیت، ادعای عدم توزیع زمین بدیل به مردم محل را رد کرد.

معاون ولایت لوگر می گوید "در مقابل املاک کسانیکه در آن محل ساکن بودند، هم پول و هم زمین توزیع گردیده است. برعلاوه، شهرکی به نام ناقلین یا بیجا شدگان ساحه مس عینک در نظر گرفته شده که در آنجا برای مردم محل مسجد، مدرسه و مکاتب اعمار گردیده است."

معاون والی لوگر همچنین گفت که خط اندازی نمرات رهایشی برای بیجاشدگان در شهرک مذکور به اتمام رسیده و نمرات رهایشی آماده توزیع است. این مقام ولایت لوگر افزود که ادارت محلی و مرکزی در قسمت توزیع زمین به مشکلات مردم رسیدگی درست می نماید.

اما رئیس سازمان دیدبان شفافیت برخورد مقامات حکومتی را با مردم محل مس عینک طوری دیگری توصیف کرد.

برخورد تهدید آمیز

آقای ترابی با ابراز تأسف می گوید "مدیریت معدن و برخورد مقامات حکومتی، برخورد تهدید آمیز بوده، برخورد استفاده از زور و تهدید بوده است. به مردم محل گفته شده که اگر به چیزی که به شما داده می شود قناعت نکنید، ما در مقابل تان از نیروی های مسلح و یا زور استفاده می کنیم."

بیش از پنج سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک با یک شرکت چینایی می گذرد، اما با گذشت این همه زمان کار استخراج این معدن چشمگیر نبوده است.

گفته می شود که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در آخرین دیدار از چین موضوع قرارداد مس عینک را با مقامهای چنیایی در میان گذاشته است.

گزارش ها می رساند که شرکت چینایی خواهان تجدید شرایط قرارداد شده و هشدار داده در صورتی که تغییرات وارد نشود، قرارداد را فسخ خواهد کرد.

سازمان دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که در ترتیب این بررسی با ۸۰ تن اعم از مردم محل و مقامات دولتی و ۱۵ مورد بحث های گروهی با کسانی که از معدن عینک متأثر گردیده اند، صحبت کرده اند.

وعده های پوره نشده

به گفته آقای ترابی، قرار بود در حدود سه میلیارد دالر طی پنج سال آینده از بابت قرارداد معدن مس عینک داخل خزانه دولت گردد و کار استخراج این معدن زمینه کار مستقیم را برای ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر و زمینه کار غیر مستقیم را به ۳۰ هزار تا ۳۲ نفر مساعد کند.

به اساس گزارش دیدبان شفافیت، بیکاری هنوز هم در ساحه مس عینک بصورت گسترده دیده می شود و اگر جلو بی کاری ساکنین محل به ویژه جوانان گرفته نشود، ممکن باعث بروز مشکلات امنیتی در آن ساحه گردد.

اما معاون والی لوگر می گوید در صورت که کار پروژه معدن مس عینک متوقف باشد، نمی توان انتظار ایجاد فرصت اشتغال برای مردم محل را داشت. معاون والی لوگر همچنین گفت بیشتر پرسونل امنیتی معدن مس عینک از مردم محل و ولایات همجوار لوگر برای تامین امنیت آن معدن استخدام شده اند.

رادیو آشنا تلاش کرد واکنش وزارت معادن افغانستان را در این رابطه داشته باشیم، اما مقامهای آن وزارت از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
XS
SM
MD
LG