لینک های دسترسی

حامد كرزی رئیس جمهور افغانستان عازم چين شد


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراك در کنفرانس اقتصادی "اروپا –آسيا" و گسترش روابط نظامی و اقتصادی با چین امروز عازم آن کشور گردید.

ايمل فيضی سخنگوی رئیس جمهوردیروز در یک نشست خبری گفت: درجريان اين سفررئیس جمهور كشور با مقامات چينی در مورد گسترش روابط سیاسی، امنیتی،نظامی، اقتصادی،
فرهنگی و منطقوی گفتگو مینماید و در کنفرانس اقتصادی "اروپا –آسيا" اشتراك وسخنرانی مينمايد.

آقای فیضی گفت: رئیس جمهوركشوردراين سفربا اعضای دیپلوماتیک کشور های سازمان همکاری شانگهای در رابطه به گسترش همکاری های افغانستان با آن سازمان در راستای مبارزه با تروریزم و افراطیت نيز گفتگو مينمايد.

سفر آقای كرزی به چین همزمان با اجلاس مجمع ملل متحد صورت میگیرد، اجلاسی که آقای کرزی به استثنا ی یکی دوبار همه ساله در طی دوازده سال گذشته در ان اشتراک ورزیده است.

ماه گذشته آقای كرزی از طرف بان کی مون سرمنشی ملل متحد برای اشتراک در این اجلاس دعوت شده بو د، اما آقای کرزی تصمیم گرفت تا به چین برود و زلمی رسول وزير خارجه افغانستان را برای اشتراک در اجلاس مجمع ملل متحد به نيويارك اعزام نماید.

جلب کمک نظامی و سرمایه گذاری چین

آقای فيضی در مورد این تصمیم آقای کرزی چیزی نگفت اما افزود: رئیس جمهور در این سفر در رابطه به تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی کشور و جلب سرمایه گذاری چین در افغانستان، تسریع کار پروژه مس عینک و حمایت افغانستان از علاقمندی شرکت پطرولیم چین در رابطه به استخراج ساحات گاز دار آمو دریا، نیز صحبت خواهد نمود.

آقاي فيضی گفت:"دشمنان افغانستان ميخواهند پرو‍‍ژه مس عينك را ناكام سازند اما ما به تعهد خود با كمپنی ام سی سی چنين كه كار استخراج اين پروژه را به عهده گرفته پابند هستيم."

وی افزود: در جريان اين سفر از مسوولين اين شرکت خواسته ميشود تا پروسه كار اين پرو‍‍‍ژه را تسريع بخشند.

به گفته سخنگوی رئیس جمهور، در جلسات شورای امنيت ملی چندين باربه تامين امنيت مس عينك تاكيد شده است.

به گفته آقای فيضی :در جريان اين سفر ميان مقامات افغان وچين ، تفاهمنامه کمک مالی ۲۰۰ میلیون یوان چینایی به افغانستان، موافقتنامه در رابطه به استرداد زندانیان و تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون های کابل و شیان چین نيز امضا ميشود.

سخنگوی رئیس جمهور تاكيد نمودكه سیاست خارجی افغانستان براصل گسترش روابط و داشتن روابط نیک و حسنه با کشورهای همسایه و جهان استوار است و حکومت همواره تلاش نموده است تا افغانستان میدان همکاری میان کشور های منطقه و جهان باشد، نه میدان رقابت های منطقوی و جهانی.
XS
SM
MD
LG