لینک های دسترسی

Breaking News

بچه بازی در افغانستان جرم نیست، توسعه یافته است


کمیسیون حقوق بشر می گوید کمپاینی را برای مبارزه با بچه بازی در افغانستان آغاز کرده است
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که "بچه بازی" در این کشور به حد بی سابقه افزایش یافته است. در افغانستان، استفاده جنسی و دیگر بهره کشی های فزیکی و روانی از پسران خوردسال بمقاصد خوشگذرانی مردان را بچه بازی می گویند.

خانم سمر به به روز یکشنبه نگرانی های این کمیسیون را به خبرنگاران در میان گذاشت و گفت "ممکن است پیش از جنگ هم این پدیده وجود داشته ولی به این وسعت که فعلا وجود دارد نبوده باشد. بسیار وحشتناک است."

خانم سمر برای تثبیت نگرانی هایش آمار و ارقامی ارائه نکرد اما گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کمپاین آگاهی و مستندسازی در باره بچه بازی را آغاز کرده است.

در جریان نشست مطبوعاتی رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خبرنگاران ویدیو و تصاویری هم نشان داده شده که نوجوانان را ملبس به لباس های دخترانه و در حال رقص در میان مردان نشان می داد.

جرم نیست

یکی از عواملی اساسی که گفته می شود در گسترش بچه بازی نقش دارد، گنگ بودن ماهیت جرمی این پدیده در قوانین و نظام عدلی افغانستان است.

به گفتهء سیما سمر "حداقل بچه بازی جرم پنداشته نمی شود."

اضافه بر این، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان شماری از زورمندان محلی و مقام های دولتی را به چشم پوشی از ارتکاب بچه بازی متهم کرد.

خانم سمر گفت که برخی از مقام های تنفیذ قانون نه تنها اینکه بچه بازی را جرم نمی پندارند بلکه خود در محافلی اشتراک می ورزند که در آن از اطفال برای سرگرمی استفاده می شود.

هر نوع استفاده جنسی از اطفال در بسیاری از کشورهای جهان جرمی است که مجازات سنگین در قبال دارد. آگاهان می گویند که در شریعت اسلامی هم که اساس قوانین جزایی افغانستان را تشکیل می دهد، بچه بازی حرام و مستوجب مجازات شدید است.

این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید ضعیف بودن نهادهای انفاذ قانون، موجودیت فرهنگ معافیت برای زورمندان و موجود گستردهء فساد در دستگاه دولت باعث می شود تا اطفال در این کشور همچنان قربانی بچه بازی شوند.
  • 16x9 Image

    عبدالحی ورشان - کابل

    عبدالحی ورشان از 1993 میلادی به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا بخش افغانستان کار می کند. ورشان از سال 2002 به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا در کابل کار می کند. از کارهای برجسته گزارشگری ورشان تهیه گزارش از نشست های مهم سیاسی و نظامی و نشست های بین المللی مربوط به قضیه افغانستان درکابل است. عبدالحی ورشان فارغ التحصیل ادبیات وعلوم بشری از پوهنتون کابل است.
XS
SM
MD
LG