لینک های دسترسی

Breaking News

سمر: تجاوز بر کودکان در افغانستان افزایش یافته است


سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش تازه اش را در مورد حقوق اطفال بنشر سپرد که حاکی از واقعیت های تکان دهنده یی در مورد حقوق این قشر در افغانستان است. طبق این گزارش، سطح تجاوزات جنسی بر کودکان در طول امسال تا بیست و هشت فیصد افزایش یافته است و در میان یک اعشاریه سه میلیون معتاد در افغانستان، سیصد هزار تن ان کودکان زیر سن هژده سال است.

این کمیسیون می افزاید که برای تهیه این گزارش با بیش از چهار هزار طفل در بیست و هفت ولایت ان کشور مصاحبه صورت گرفت. چهار هزار طفل در ۲۷ ولایت تهیه شده است.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر که در نشست مطبوعاتی روی نشر این گزارش حضور یافته بود بیان داشت که کمیسیون روی معضله اعتیاد در میان اطفال و تجاوزات جنسی بر انها که پدیده شوم بچه بازی یا سواستفاده از کودکان پسر شامل ان میگردد، تحقیق میکند.

بر اساس یافته های که در این گزارش بنشر رسید، در سال دو هزار و دوازده، تنها در شهر کابل بصورت تخمینی یکصد قضیه تجاوز جنسی بر کودکان از سوی وزارت داخله به ثبت رسیده است. این گزارش امار تجاوزات جنسی بر کودکان در سال جاری در سایر ولایات حدود چهارصد و هفتاد قضیه به ثبت رسانده است.

عدم مجازات عاملین تجاوزات جنسی بر کودکان و فساد اداری از عوامل اصلی افزایش این تجاوزات ذکر گردید و خانم سمر اضافه کرد که اغلب مجرمین متهم به تجاوز جنسی بر کودکان در صورتیکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، به مناطق تحت تسلط طالبان فرار میکنند.وی اضافه کرد که فساد اداری در ادارات حکومتی نیز یک معضله دیگریست که باعث ازادی مجرمین بعد از توقیف انها میگردد.

نوعیت خشونت علیه کودکان و پیشنهادات برای محو ان

بر اساس این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پنجاه و یک اعشاریه هشت فیصد کودکان بنوعی در ان کشور کار میکنند و در این میان چهل و پنج فیصد انها بدلیل فقر اقتصادی تن به کار های شاقه میدهند.

عدم دست رسی کودکان به امکانات تعلیم و تربیه، خدمات صحی و محدودیت های دیگر در جامعه، برخی از مشکلاتی ذکر گردید که از جانب کودکانی که برای نوشتن این گزارش با انها مصاحبه صورت گرفته بود، با مسولین در میان گذاشته شد.
ازدواج های اجباری و خشونت های خانواده گی نیز از جانب این کودکان یک کتله دیگری از مشکلات جامعه مشخص گردید که باعث نوع دیگری از تخطی ها از حقوق اطفال در افغانستان میباشد.

حدود سه اعشاریه دو فیصد اطفالی که در تهیه این گزارش با انها مصاحبه شد، متاهل بودند و بیست و یک درصد انها از زندگی مشترک و ازدواج خود ابراز نارضایتی کردند. بیست و هشت اعشاریه دو فیصد کودکان بیان داشتند که حداقل هر شش ماه یکبار مورد لت و کوب از جانب اعضای خانواده قرار میگیرند و بیست و چهار فیصد انها از تحقیر روزمره شاکی بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت و مسولین خواست تا برای رفع مشکلات این اطفال اقدامات جدی و لازم اتخاذ نمایند.

عملی شدن کنوانسیون حقوق طفل و دیگر تعهدات بین المللی در بخش حقوق اطفال، اصلاح قوانین در بخش تجاوزات جنسی بر اطفال، تعین مجازات برای ناقضین حقوق انها، تطبیق قوانین، ایجاد و تقویت نهاد های حمایت از اطفال بی سرپرست و اطفالی که حقوق شان نقض می شود و بلند بردن آگاهی خانواده ها برای فاصله دهی در میان ولادت ها و جلوگیری از تعدد اطفال، از پیشنهاداتی بود که کمیسیون مستقل حقوق بشر برای بهبود زندگی اطفال در افغانستان ارائه داشت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان خواهان گرفتاری و مجازات شوهر ستاره، باشنده ولایت هرات گردید و خانم سمر از مسوولین امنیتی خواست تا تحت هر شرایطی باید همسر خانم ستاره را توقیف و مجازات کنند.
XS
SM
MD
LG