لینک های دسترسی

Breaking News

قرارداد دیزاین بند آب بخش آباد به امضا رسید


قرارداد دیزاین بند آب بخش آباد امروز میان وزارت انرژی و آب و شرکت هایدروآرک ایتالیا به امضا رسید

حکومت افغانستان پس از آن که قرارداد دیزاین بند آبِ بخش آبادِ ولایت فراه با یک شرکت پاکستانی را فسخ کرد، امروز قرارداد این بند را با یک شرکت ایتالیایی به امضأ رسانید.

در مراسم امضای قرار داد بندِ بخش آباد، که در حضور رئیس جمهور غنی امضأ شد، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که برای انکشاف منابع آب این کشور، باید گام های مشخص، پرشتاب و بدون ترس برداشته شود، و شرکت پاکستانی که دیزاین تفصیلی بندِ بخش آباد را باید تکمیل میکرد، در کارش کندی نشان داد.

پروژۀ بندِ آبِ بخش آباد، به هزینۀ حدود چهار و نیم میلیون دالر و از سوی شرکت هایدروآرک ایتالیا و دستگاه ساختمانی هلمند، در ظرف هجده ماه، بر فراه رود اعمار خواهد شد.

گفته میشود که این بند، ظرفیت تولید بیست و هفت میگاوات برق را خواهد داشت و ۱۰۴ هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد.

قبل از این حکومت افغانستان یک تفاهمنامۀ انکشافی بند کجکی را با شرکت ترکی موسوم به «۷۷» نیز امضا کرده است.

ذخیرۀ آبی بند کجکی، یک‌ونیم برابر بند سلما است و دو برابر آن برق نیز تولید خواهد کرد
ذخیرۀ آبی بند کجکی، یک‌ونیم برابر بند سلما است و دو برابر آن برق نیز تولید خواهد کرد

اولین سنگ تهداب بند کجکی هلمند در سال ۱۳۳۲ خورشیدی در دوران سلطنت ظاهرشاه پادشاه اسبق افغانستان گذاشته شد، تا سال ۱۳۵۴ خورشید توربین شماره یک و سوم آن با ظرفیت ۳۳ میگاوات برق ساخته شد؛ اما کار نصب سایر توربین‌ها به دلیل جنگ‌های داخلی تا کنون تکمیل نشده است.

ذخیرۀ آبی بند کجکی، یک‌ونیم برابر بند سلما است و به گفتۀ مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان دو برابر بند سلما نیز برق تولید خواهد کرد.

بند سلما که سه روز پیش از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم هند افتتاح شد، ظرفیت ذخیرۀ ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب و توانایی تولید ۴۲ میگاوات برق را دارد.

بند سلما ظرفیت تولید ۴٢ میگاوات برق را دارد
بند سلما ظرفیت تولید ۴٢ میگاوات برق را دارد

بند سلما که ۲۹۰ میلیون از هزینۀ هند ساخته شده است، در ۱۷۰ کیلومتری شمال شرق هرات و در مسیر دریای هریرود موقعیت دارد که گنجایش ذخیرۀ ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب را داراست.

این بند ۲۰ کیلومتر طول و سه اعشاریه هفت کیلومتر عرض دارد که با بهره‌برداری آن ۴۲ میگاوات برق تولید و بیش از ۷۵ هزار هکتار زمین آبیاری خواهد شد.

XS
SM
MD
LG