لینک های دسترسی

Breaking News

آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در بامیان تاهنوز وجود ندارد


آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در بامیان تاهنوز وجود ندارد

با آنکه ولایت بامیان در طی سالهای جنگ داخلی افغانستان بارها میدان جنگ بوده و مردم این ولایت جنگهای سختی را تحمل کرده اند اما مقامات مسئول در این ولایت میگویند هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد دارای معلولیت دراین ولایت وجود ندارد.

همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت با چند تن از معلولین بامیان گفتگو نموده از آنها پرسیدم که با چه مشکلاتی مواجه میباشند؟

محمد هاشم که قبلا یک افسر نظامی بوده و در جنگ معیوب شده است میگوید با آنکه برای این وطن خدمت کرده ام هنوز سرپناه ندارم و چهارنفر عایله دارم که تهیه مصارف آنها بدوش من میباشد در حالیکه پنج سال است که کدام وظیفه ای ندارم.

عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان دلیل وجود این مشکلات برای معلولین را نداشتن یک آمار دقیق از آنان دانسته میگوید: تا زمانیکه آمار دقیق وجود نداشته باشد بیشتر معلولین از حقوق مسلم و قانونی خود محروم شده دولت و موسسات امدادی نیز نمی توانند برنامه ریزی دقیقی را انجام دهند.

از عباس جعفری رئیس کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان پرسیدم چرا این آمار وجود ندارد؟ وی میگوید بعضی از مناطق دور دست و کوهستانی به ادارات دسترسی ندارند و دیگر اینکه از سال 1386 که پروسه حقیقت یابی شروع شد موضوع پروسه ثبت و راجستر شهدا و معلولین معطل قرار داده شد.

به همین دلیل یک تن از معلولین میگوید بارها از کمک های تخصیص داده شده به معلولین معروم شده است: "بارها شده که در کنار خانه ام از این کمکها توزیع شده ام در طی هشت سال گذشته به من چیزی نرسیده است."

اما به گفته آقای فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان معلولین مشکلات دیگری نیزدارند: نگرش جامعه نسبت به معلولین منفی است و معلولین با القاب زشت یاد میشوند. مشکل دیگر این است که در افغانستان هنوز ضمانت های قانونی برای حمایت از حقوق معلولین به صورت جدی وجود ندارد. به گفته وی بی توجهی به اشتغال معلولین و نبود پروژه های بازتوانی معلولین از دیگر مشکلات آنان میباشد.

در مجموع 2200 نفر به حیث وارث شهدا و افراد دارای معلولیت در ولایت بامیان راجستر شده اند که ماهانه 800 افغانی به عنوان معاش دریافت میکنند.

XS
SM
MD
LG