لینک های دسترسی

Breaking News

بازار فروش پرنده گان در جلال آباد با رکود مواجه است


بازار پرنده فروشی در شهر جلال آباد، در شرق افغانستان رو به رکود است و پرنده فروشان می گویند که تداوم جنگ سبب مهاجرت و یا هم از بین رفتن برخی از پرندگان ولایت ننگرهار مانند کبک، قزلاق، طاووس و دیگر شده است.

در شهر جلال آباد، یک کوچه ویژه فروش پرنده گان است که به نام "بازار پرنده گان" نیز از آن یاد می شود.

در سال های پسین حدود ۲۰۰ دوکان فروش پرنده گان در این بازار با قدامت ۲۰ ساله وجود داشت ولی اکنون در حدود ۵۰ دکان باقی مانده است. این بازار محل خرید و فروش پرنده گان برای مشتاقان پرورش و نگهداری پرنده ها محسوب می شود.

در گذشته، اکثر پرنده گانی که از دشتها و جنگلات ولایات شرقی صید می‌ شد، در این بازار به فروش می رسید، اما اکنون به دلیل تداوم جنگ شکار ناممکن شده و یا هم برخی پرندگان از شرق افغانستان کوچیده اند.

نمایی از بازار پرنده گان در شهر جلال آباد
نمایی از بازار پرنده گان در شهر جلال آباد

پرنده فروشان می گویند که تعداد پرنده گان این ولایت رو به رکود است و برخی از پرنده گان این ولایت مانند کبک، طاووس، قزلاق، طوطی و نمل از بین رفته و یا نسل شان در حال انقراض است.

با این وضعیت عبدالفتاح یکی از فروشنده گان در بازار پرندگان نیز تصمیم گرفته این شغل را ترک کند.

عبدالفتاح می گوید "من شانزده سال است که مشغول این کار استم. وضع کار بدتر شده، خوب نیست، پول قرض می گیرم که کرایه دوکان را بدهم. عایدی ندارم تا صرف خانواده خود کنم."

مشتریان این پرنده ها می گویند، شکارپرندگان باید توسط دولت در ساحات حفاظت‌ شود و ممنوع اعلام گردد. آنها تقاضا دارند که حکومت مانع انقراض نسل پرنده گان شود.

صید غیر قانونی و بی رویه پرندگان بعد از ماهی سبب شده تا این جانوران قربانی تاثیرات سو مواد منفجر و مسمویت به آن شده است.

با آنکه ریاست جمهوری افغانستان فرمانی را در ممنوعیت شکار پرندگان در افغانستان صادر کرده است اما این فرمان جنبه عملی نداشته است.

XS
SM
MD
LG