لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز کمپین اهدای خون در سراسر امریکا در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر


آغاز کمپین اهدای خون در سراسر امریکا در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر

وقوع حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحده و مسؤولیت پذیری شبکۀ القاعده به شکل قابل ملاحظۀ روابط بین مسلمانان جهان و غربی ها را کشیده ساخت.

مسلمانان در داخل ایالات متحده با مشکلات زیاد اجتماعی مواجه گردیدند زیرا تعداد زیادی بدون آگاهی از دین اسلام و اساسات آن به این نتیجه رسیدند که تمام مسلمانان علیه غرب و ایالات متحده در جنگ می باشند.

یک گروه مسلمانان کمپاین اهدای خون را با همکاری صلیب سرخ در سراسر ایالات متحده آغاز کرده است تا به امریکایی ها پیام صلح و دوستی اسلام را برسانند.

ده سال بعد از گذشت حملات یازدهم سپتمبر مسلمانان تا هنوز در محراق توجه قرار دارند زیرا تعداد زیادی تا اکنون فکر می کنند که تفکر و اعتقادات مسلمانان با القاعده همسان می باشد.

مسلمانان با برگزاری راهپیمایی ها، فعالیت های رضاکارانۀ اجتماعی، اشتراک در برنامه های تلویزیونی همواره تلاش می ورزند تا این مفکورۀ منفی را تغییر دهند.

آغاز کمپین اهدای خون در سراسر امریکا در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر
آغاز کمپین اهدای خون در سراسر امریکا در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر

کمپاین اهدای خون مسمی به "مسلمانان برای زندگی" نیز یکی از این تلاش ها می باشد که در نقاط مختلف ایالات متحده خون را جمع آوری کرده و به صلیب سرخ کمک می نماید تا برای نیازمندان تهیه دیده شود.

نسیم مهدی مسؤول این ابتکار می گوید هدف برنامۀ آنها به اثبات رسانیدن پیام صلح آمیز اسلام به حیث یک دین میباشد.

"حد اقل ۱۰ هزار نفر را ترغیب می کنیم تا خون اهدا کنند زیرا گفته می شود که یک یونت خون زندگی سه انسان را نجات داده می تواند، بناً ما زندگی ۳۰ هزار نفر را نجات خواهیم داد."

آغاز کمپین اهدای خون در سراسر امریکا در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر
آغاز کمپین اهدای خون در سراسر امریکا در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر

آقای مهدی می گوید در آستانۀ فرارسیدن دهمین سالروز حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحده، در جریان ماه سپتمبر تیم رضاکاران آنان در سراسر امریکا سفر می کنند و از مسلمانان و غیر مسلمانان خون جمع آوری می نمایند تا بر اسطورۀ مهر بطلان بگذارند که گویا اسلام و مسلمانان خشونت و دهشت افگنی را ترویج می دهند.

شهزاد چودری یک مسلمان امریکایی و رضا کار این کمپاین می گوید در هر نقطه و مکانی که امکان داشته باشد، تلاش می ورزند خون جمع آوری نموده، به هدف نهایی خود برسند:

نسیم مهدی می گوید عکس العمل مثبت مردم – خصوصاً غیر مسلمان ها – به این برنامه تعجب آور بوده است.

امروز در مساجد، کلیساها، کنیسه ها و معابد هندو ها مردم می روند و تحت نام برنامۀ ما خون می دهند و این موضوع برای ما تعجب آور و خوش آیند است.

به هدف رسیدن این گروه و تعداد زیاد مسلمانان در ایالات متحده که عبارت از آگاهی درست از اعقتادات اسلامی و تفاوت دید شان با شبکه های افراطی مسلمان مانند القاعده میباشد، نیاز به گذشت زمان دارد.

به هیمن دلیل مسؤولین برنامۀ اهدای خون می گویند کار آنها یک گام کوچک در همین راستا است.

XS
SM
MD
LG