لینک های دسترسی

Breaking News

سیر صعودی صنعت نشر و چاپ کتاب در افغانستان


امروز روز جهانی کتاب در اکثریت کشورها تجلیل شد. در افغانستان نیز از این روز به شکل گروهی و در رسانه های اجتماعی فرهنگیان به همدیگر این روز را مبارکبار گفتند.

با وجود نگرانی ها در مورد چگونگی وضعیت صنعت نشروچاپ، فرهنگ کتابخوانی و کمبود کتابخانه ها، امروز فضای فرهنگی در میان برخی از نویسندگان، انتشارات و فعالین مثبت بود.

اجمل عازم، معاون انتشارات عازم و معاون انجمن چاپ گزارش های را رد کرد که گویا صنعت نشروچاپ و فرهنگی خواندن و نوشتن کتاب در افغانستان سیر نزولی دارد.

آقای عازم افزود که مردم افغانستان امروز در تناسب به هر وقت دیگر به کتاب نیاز دارند و از همین رو صنعت نشر و چاپ در افغانستان سیر صعودی خویش را میپیماید.

او افزود که پس از امضای قرار داد چاپ کتاب های معارف با کتاب خانه های داخلی، پنج کتابخانه افغانستان توانست در مدت ۲۰روز دو میلیون ۵۰۰ هزار جلد کتاب را چاپ کند.

او از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نقل کرد که گفته است پس از این یک جلد کتاب داخلی نباید در خارج از افغانستان چاپ شود.

آقای عازم گفت که چاپ خانه ها و مطبعه های افغانستان میتوانند در چاپ کتاب با ایران همسری کنند.

چاپ و نشر کتاب های جدید

جوانان افغان در این روز ها از مجرا های مختلف تلاش دارند تا مواد درسی بشمول کتاب های مختلف را به دسترس سایرین قرار دهند.

مطیع الله ویسا فعال جوان افغان میگوید که او توانسته است تا حال از طریق یک کمپاین فیس بوک، ۲۵ هزار جلد کتاب جمع آوری کند که ارزش آن به دو میلیون افغانی بالغ میگردد.

ویسا میگوید که او تا حال در هفت ولسوالی بشمول ولسوالی های سپین بولدک و پنج وایی کندهار در ولایات مختلف کتابخانه ایجاد کند.

آقای ویسا می افزاید که به این تلاشش تا زمانی ادامه خواهد داد تا در تمام ولایات حد اقل در یک ولسوالی یک کتابخانه ایجاد کند.

مطیع الله ویسا به صدای امریکا گفت که اگر افغانها میخواهند از رقابت با سایر کشور های جهان عقب نماند، باید فرهنگ کتابخوانی را افزایش دهند و در بخش ایجاد کتابخانه ها در ولایات و به ویژه در ولسوالی ها کمک کنند.

با آنهم او میگوید که در کتابخانه های مجازی در انترنت در هر بخش هزاران جلد کتاب به زبان های مختلف وجود دارد اما کمبود این کتاب ها به زبان های دری و پشتو به خوبی حس میشود.

اما ایجاد کتابخانه ها به چاپ و نشر کتاب های جدید نیاز دارد.

اجمل عازم میگوید که در حال حاضر انتشارات افغانستان با کمبود کادر مواجه است. او از محصلین تازه فارغ خواست تا در رشته های که تحصیل کرده اند کتاب ها را از زبان های خارجی به زبان دری وپشتو ترجمه کنند تا نیاز محصلین جدید و سایر کتابخوانان رفع شود.

کمپاین جمع آوری کتاب: مطیع الله ویسا
کمپاین جمع آوری کتاب: مطیع الله ویسا

ترویج کتابخوانی

نقیب آروین، نویسنده و شاعر افغان میگوید که کتابخوانی را میتوان از راه های مختلف ترویج کرد اما او بر ترویج این فرهنگ در کودکان تاکید دارد.

آقای آروین با انتقاد بر نوع طبع و نشر کتاب ها برای کودکان گفت که در زمان جمع آوری محتویات آن باید ذوق کودکان در نظر گرفته شود.

او تأکید که اگر افغانها میخواهند فرزندان شان کتابخوان باشند پس باید در بخش کتاب ها و به ویژه کتاب های مکتب از رنگ ها و تصاویر مرغوب استفاده شود تا کودکان آنرا به مثابۀ یک تفریح یا بازیچه مورد استفاده قرار دهند و به این گونه نسل جوان افغان کتابخوان به بار بیاید.

برخی ها به این نظر اند که والدین باید به این موضوع توجه خاص مبذول بدارند و به عوض خریداری بازیچه ها به شکل تفنگ و تفنگچه به آنان کتاب هدیه دهند تا از کودکی با کتاب انس گرفته و آنرا مصاحب خود گردانند.

قانون حق مؤلف (کاپی رایت)

با وجود آنکه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۷در یک فرمان تقنینی قانون حق مؤلف را زیر عنوان "قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق" صادر کرد، اما نویسندگان و ناشران در افغانستان میگویند که این قانون در مد نظر گرفته نمیشود و کتاب فروشان شماری زیاد کتاب ها را در خارج از افغانستان مجدداً با کیفیت پائین چاپ کرده و به فروش میرسانند.

اجمل عازم میگوید که کار های قانون حق مؤلف (کاپی رایت) تقریباً تکمیل و تعدیلات آن به پایان رسیده است و به زودی این قانون برای تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد.

آقای عازم میگوید که امیدوار است پس توشیح این قانون توسط رئیس جمهور افغانستان – که خود از طرفداران چاپ کتاب در داخل افغانستان است، مشکل حق مؤلف رفع شود و از چاپ کتاب های به گونه خود سرانه جلوگیری صورت بگیرد.

گرفته شده از جریدۀ رسمی
گرفته شده از جریدۀ رسمی

XS
SM
MD
LG