لینک های دسترسی

صدراعظم برتانیه از هلمند دیدن کرد


صدراعظم برتانیه از هلمند دیدن کرد

ديويد کمرون صدراعظم انگلستان در يک سفر اعلام ناشده از ولايت هلمند ديدار به عمل آورد.

گلاب منگل والى هلمند گفت که ديويد کمرون در اين ولايت با عساکر کشورش و مسؤولين محلى ديدار نمود.

وى افزود کمرون گفت که کشورش تا وقتى با افغانستان همکارى خواهد کرد که اين کشور از لحاظ امنيت و اقتصاد روی پاى خود ايستاده شود.

به گفتۀ گلاب منگل هدف سفر ديويد کمرون ارزيابى امنيت ولايت هلمند و ديدار با سربازان کشورش بود.

وى افزود بريتانيا تعهد سپرد تا به همکارى هاى همه جانبۀ خويش برای توانمند ساختن اداره محلی هلمند ادامه خواهد داد و بریتانیه مثل مبارزه با مواد مخدر در کارهای انکشافی و زيربنايی کار خواهد کرد.

بريتانيا در افغانستان حدود ده هزار عسکر دارد که در ولايت هلمند مستقر هستند و از آغاز ماموريت شان دراين ولايت تا حال ٣٧٣ تن آنها کشته شده اند.

صدراعظم بريتانيا درحالى از ولايت هلمند ديدار نمود که روز گذشته يک سربازاين کشور، پس از ربوده شدن، به قتل رسيد

XS
SM
MD
LG