لینک های دسترسی

دیدار مقامات ارشد حکومت جدید برتانیه از افغانستان


سه تن از مقامات ارشد حکومت جدید ائتلافی برتانیه، عازم افغانستان گردیدند تا با رهبران عالی رتبۀ سیاسی و نظامی افغان مباحثاتی داشته باشند.

در حالیکه شمار زیاد برتانوی ها در مورد تداوم حضور نیرو های آن کشور به سوال میپردازند، بخش عمدۀ این سفر به واضح ساختن ماموریت برتانیه در افغانستان تخصیص یافت.

درست چند هفته بعد از رویکار آمدن حکومت جدید در لندن، یک هیأت عالیرتبۀ برتانیه همراه با حامد کرزی رئیس جمهور و جنرال ستنلی مک کرستل قوماندان قوای بین المللی در افغانستان، روز شنبه پیرامون وضعیت فعلی در آن کشور به بحث پرداختند.

ویلیام هیگه وزیر خارجۀ برتانیه حضور قوای آن کشور در افغانستان را اقدام مشارکتی توصیف نمود، ولی چنانیکه دیفید کامیرون صدر اعظم جدید آن کشور در مبارزات انتخاباتی خود گفت، او به این باور است که قوای برتانوی در جریان پنج سال آینده، برگشت به کشور شان را باید آغاز کنند.

نظر سنجی های عامه به طور متکرر نشان میدهد که مردم برتانیه از اعزام عساکر به افغانستان که تقریباً نه سال از آن میگذرد، بطور روز افزون خسته گردیده اند.

در جریان این ملاقات، رئیس جمهور افغانستان و آقای هیگه در سخنان خویش نهایت دیپلوماتیک بودند.

"افغانستان حکومت جدید برتانیه را یک رفیق پایدار خواهد یافت که افغان ها را عهده دار شدن حل مشکلاتی یاری خواهد رساند که ما نیز برای مدت مدیدی در این نقطۀ جهان از آن رنج برده ایم."

اما لیام فاکس وزیر دفاع جدید برتانیه بروز شنبه طی صحبت را روزنامۀ تایمز آف لندن گفت، او میخواهد که هر چه زود تر شاهد برگشت عساکر برتانوی به کشور شان باشد. او گفت، این بدان معناست که اگر امکان داشته باشد، آموزش قوای امنیتی افغان هرچه بیشتر سرعت گیرد.

در ضمن، دگروال ریچارد کِمپ، قوماندان سابق قوای برتانوی در افغانستان در مصاحبه با شبکۀ خبری بی بی سی میگوید، سرعت بخشیدن آموزش عساکر افغان اجرا شده میتواند، ولی این اقدام با مصرف توأم است.

"به نظر من، اجرای این اقدام یک هدف نهایت ستودنی است، به هر سرعتی که ما بتوانیم آنرا عملی سازیم، به همان سرعت قوای افغان از قابلیت های لازمی برخوردار گردیده و به همان سرعت ما میتوانیم به طالبان بنویسیم که به زودی ما قادر خواهیم بود تا از افغانستان خارج شویم. اما برای اجرای آن ما به منابع بیشتری نیاز داریم. اکنون آیا ما آماده استیم در میان شمار زیاد قوای خود، نیرو های بیشتری را اضافه نماییم تا نیرو های افغان را آموزش دهند؟ آیا ما آماده استیم، منابع بیشتری را برای انجام این مامول تخصیص دهیم؟ اگر نه، من ظن آن دارم که شاید ما نتوانیم این روند را بطور گسترده سرعت بخشیم.

برتانیه دومین کشور در ناتو میباشد که شمار زیاد عساکر را به افغانستان اعزام نموده است که قسمت بیشتر این نیرو ها در ولایت هلمند مستقر استند.

از سال 2001 بدینسو نزدیک به 300 عسکر برتانوی در افغانستان به هلاکت رسیده اند.

حکومت جدید ائتلافی برتانیه بر مرور فوری دفاعی آن کشور وعده سپرده است، شمار زیاد ناظرین به این عقیده اند که با مشکلات روبه رشد مالی که برتانیه دست و گریبان است، بررسی جدید دفاعی به معنی کاهش شمار عساکر آن کشور خواهد بود.

XS
SM
MD
LG