لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی از افزایش عملیات سیزارین برای تولد نوزادان


این نگرانی وجود دارد که داکتران طب مبادا از عملیات سیزارین به گونۀ غیر سالم کار گیرند.
این نگرانی وجود دارد که داکتران طب مبادا از عملیات سیزارین به گونۀ غیر سالم کار گیرند.

سازمان جهانی صحت یکی از حامیان عملیات سیزارین–زمانی که از نگاه طبابت توجیه پذیر باشد - در نزد مادران حامله است به خاطریکه آن عملیات می تواند حیات هر دو – مادر و طفل را نجات دهد.

اما این سازمان می گوید در واقعات که عملیات سیزارین یا C-Section بدون نیاز طبی صورت بگیرد، مادر و طفل را در معرض خطرات احتمالی دراز مدت و کوتاه مدت صحی قرار می دهد.

داکتران از سال ۱۹۸۵ به اینسو میزان پذیرفتۀ عملیات سیزارین را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خوانده اند اما مطالعات امروزی نشان می دهد که وقتی میزان استفاده از این عملیات کمتر از ۱۰ درصد می شود، بیشتر مادران و نوزادان جان خود را از دست می دهند و دلیل آن هم عدم دسترسی به مداخله های جراجی ولادی عنوان شده است.

این مطلب با آمار افریقا همخوانی دارد که نشاندهندۀ ارتباط نزدیک میان سطح پایین عملیات سیزارین در نزد مادران حامله و میزان بلند مرگ و میر می باشد.

از طرف دیگر، مطالعات نشان می دهد که هیچ شواهدی مبنی بر موجودیت بهبود میزان مرگ و میر مادران و اطفال در زمانی وجود ندارد که میزان عملیات سیزارین به بیش از ده درصد می رسد.

پیامد های ناگوار

مارلین تیمرمن، رئیس دیپارتمنت تحقیقات صحی و ولادی سازمان جهانی صحت اما به صدای امریکا گفته است که سیزارین "در کل یک عملیات محفوظ است اما خطرات احتمالی را نیز متوجه صحت طفل و مادر می کند."

داکتر تیمرمن می گوید که در جریان عملیات خونریزی که حیات را تهدید می کند و سایر اختلاطات مانند ترومبوآمبولی ها خطرات بیشتری را در مقایسه با ولادت عادی ایجاد کند.

باوجود این، داکتر تمرمن تاکید می ورزد که عملیات سیزارین "زمانی قابل تطبیق می باشد که ولادت عادی خطری را متوجه مادر و یا هم طفل سازد؛ به گونۀ مثال می توان از به درازا کشیدن زمان ولادت، تشوشات و اختلاطات جنینی و یا هم غیرعادی قرار گرفتن طفل در داخل رحم مادر یاد کرد."

داکتر تمرمن می گوید نگرانی او در بارۀ رقم بیش از حد عملیات سیزارین است که در کشور های پیشرفته و رو به انکشاف انجام می شود. این داکتر ولادی به این باور است که سطح زندگی انسان ها در کل، به رایج شدن عملیات سیزارین می انجامد.

این متخصص بیماری های ولادی می گوید"برای یک داکتر ولادی – نسایی برخی اوقات عملیات سیزارین بسا ساده تر از ولادت عادی مریض می باشد. زمان را کمتر ضایع می کند. نه فشار روانی نه ضرورت وظیفۀ شبانه، نه تلیفون های عاجل، نه تشوشات و اختلاطات جنینی و یا هم خونریزی وجود دارد. پس یک زندگی راحت تری را سپری می کنید."

داکتر تمرمن می گوید سیزارین برای شفاخانه ها هم خالی از مفاد نیست به خاطریکه براساس آن شفاخانه ها نیروی کاری خود را تنظیم می کنند.

اما داکتر تمرمن تاکید می ورزد که باوجود تمام این مزایا "زنان به خاطر ترس از درد زایمان و یا هم از سوتشکلات ایجاد شده پس از ولادت عادی، بیشتر عملیات سیزارین را ترجیح می دهند."

XS
SM
MD
LG