لینک های دسترسی

Breaking News

فعالان خواستار 'نجات' ترجمانان افغان نیروهای آسترالیایی شدند


فعالان در آسترالیا، حکومت آن کشور را ترغیب کرده اند تا به برنامۀ فوری خروج اضطراری افغان‌هایی که در دو دهۀ پسین با نیروهای آسترالیایی همکاری کرده اند، توافق کند.

فعالان در هفتۀ روان فهرست نام‌های نه شهروند افغان را نشر کردند که با نیروهای آسترالیایی کار کرده بودند و ادعا می‌شود که به عنوان "خاین" از سوی طالبان به قتل رسیده اند.

بر اساس آمار نشر شده، طی مراحل ویزۀ حدود ۱۰۰۰ شهروند افغان همکار نیروهای آسترالیایی جریان دارد، اما آنان می‌گویند که این روند بسیار زمانگیر است.

ستوارت مک‌کارتی، نظامی پیشین آسترالیایی که دو بار برای انجام ماموریت نظامی به افغانستان اعزام شده است، یکی از مدافعان سرسخت ترجمانان و همکاران افغان قوای آسترالیایی است که طرح اضطراری خروج فوری ترجمانان افغان قوای آسترالیایی را به حکومت آن کشور پیشکش کرده است.

آقای مک‌کارتی گفته است که مسدود شدن سفارت آسترالیا در کابل، روند تخلیۀ مصوون ترجمانان و دیگر همکاران افغان قوای آسترالیایی را از افغانستان دشوارتر کرده است. سفارت آسترالیا در کابل ماه گذشته "موقتاً" مسدود شد.

مک‌کارتی به خبرگزاری ای بی سی آسترالیا گفت که ماموریت نجات باید هر چه زودتر و بی درنگ رویدست گرفته شود.

او گفت: "این روش بسیار خوب برای پایان تعهد ۲۰ سالۀ نظامی مان به افغانستان خواهد بود و به نظر من، اگر امروز یا فردا این تصامیم را نگیریم، لزوما سبب خواهیم شد تا این غیرنظامیان از سوی طالبان سلاخی شوند و دست حکومت مان به شمول صدر اعظم در خون آنان آغشته خواهد بود."

مقام‌های ارشد وزارت خارجۀ آسترالیا تصدیق کرده اند که افغان‌هایی که با نظامیان آسترالیایی در افغانستان کار کرده اند، معروض به خطر اند.

الکس هاوکی، وزیر مهاجرت آسترالیا گفته است که به افغان‌هایی که در انتظار دریافت ویزۀ آسترالیا استند، اطمینان می‌دهد که آنان در "صدر اولولیت برنامۀ بشری" حکومت آسترالیا قرار دارند.

آقای هاوکی گفت که از ماه اپریل سال روان تا کنون ۱۸۰ ویزه به همکاران افغان قوای آسترالیایی صادر شده است، اما به "دلایل عملیاتی و امنیتی" واضح نکرد که چه تعداد درخواست ترجمانان افغان برای ویزۀ آسترالیا زیر کار و بررسی است.

جاکوی لامبی، سناتور مستقل از ایالت تسمانیای آسترالیا گفته است که جای "شرمساری مطلق" است که ترجمانان افغان بدون محافظت رها شوند. او گفت: "جهان ناظر ما است که چگونه با دوستان مان رویه می‌کنیم."

در جریان دو دهۀ اخیر، آسترالیا ۳۹ هزار نظامی را در چارچوب ماموریت ناتو به رهبری امریکا به افغانستان اعزام کرده است و هم اکنون نیز ۸۰ نظامی آسترالیایی در افغانستان مستقر اند.

در اوج حضور نظامی آسترالیا در افغانستان در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۵۵۰ نظامی آسترالیایی در افغانستان حضور داشتند، اما مشخص نیست که در دو دهۀ پسین چه تعداد افغان‌ها به صفت ترجمان و در سایر بخش‌ها با این نیروها کار کرده اند.

XS
SM
MD
LG