لینک های دسترسی

Breaking News

شفاخانۀ ۱۱ میلیون دالری درمان شتر در دبی باز شد


متصدیان این شفاخانه گفته اند که مرکز یاد شده در جهان مانند ندارد

شفاخانۀ اختصاصی درمان شتر که با عصریترین وسایل طبی مجهز است و ۱۱ میلیون دالر هزینه برداشته است، در شهر دبی، امارات متحدۀ عربی گشایش یافت.

شتر بخش مهمی از میراث فرهنگی کشورهای عربی است. مسابقات شتر دوانی و رقابت زیبایی شتر از سرگرمی‌های مطلوب و مشهور در شماری از کشورهای عربی است.

افزون بر این، خرید و فروش شتر، همواره در جوامع عربی بازار پررونق بوده و این حیوان همه ساله میلیون‌ها دالر را به نخاس‌های کشورهای عربی سرازیر می‌کند.

صحنه‌ای از رقابت شتردوانی در شهر دبی امارات متحدۀ عربی
صحنه‌ای از رقابت شتردوانی در شهر دبی امارات متحدۀ عربی

محمد البلوشی رئیس این شفاخانه به خبرگزاری رویترز گفته است که مراقبت از این میراث فرهنگی، بخشی از اهداف ایجاد شفاخانۀ درمانی شتر در دبی است که در نوع خود یگانه شفاخانه در سطح جهان است.

وترنران ورزیده از سرتاسر جهان در این شفاخانه به کار گماشته شده و همزمان ۲۰ شتر در این مکان زیر درمان قرار گرفته می‌تواند.

شفاخانه با راهروهای متحرک و وسایط کوچک انتقالاتی مجهز است تا شترها را به ویژه پس از عملیات جراحی، از یک بخش به بخش دیگر انتقال دهد.

ساده ترین آزمایش‌های تشخیصی – ایکسری و التراساوند- در این شفاخانه از ۱۱۰ دالر آغاز شده و عملیات جراحی در آن از ۱۰۰۰ دالر آغاز می‌شود.

XS
SM
MD
LG