لینک های دسترسی

امیدهای وابسته با فعالیت فابریکۀ سمنت جبل السراج


فابریکۀ سمنت جبل السراج در سال ١٩٥٧ توسط جمهوریت چک تاسیس شد، اما جنگ های داخلی باعث شد تا فعالیت این کارخانه توقف یابد

اولین فابریکه سمنت افغانستان بعد از دو دهه رکود، دوباره به فعالیت آغاز کرده است. فابریکۀ سمنت جبل السراج که در جریان جنگ ها تخریب و از فعالیت باز مانده بود، پس از بازسازی زمینۀ اشتغال برای دها تن را فراهم کرده است.

گارگران امید دارند تا آغاز فعالیت دوبارۀ کارخانۀ تولید سمنت جبل السراج که در سال ١٩٥٧ توسط جهموریت چک تاسیس شد، نوید برای احیای صنعت درهم شکستۀ چند دهه باشد.

XS
SM
MD
LG