لینک های دسترسی

Breaking News

ریاست اجرائیه غنی را به نقض توافقنامۀ سیاسی متهم کرد


عبدالله می گوید که به جنایتکاران جنگی در نظام کنونی جایی نیست
عبدالله می گوید که به جنایتکاران جنگی در نظام کنونی جایی نیست

آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که عبدالله عبدالله به خاطر "تصامیم یک جانبۀ" رئیس جمهور محمد اشرف غنی ناراض است. آقای آشنا می گوید که رئیس جمهور غنی توافقنامۀ سیاسی را که بر اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، زیرپا کرده است.

آقای آشنا گفت که رئیس جمهور غنی بدون مشورت با عبدالله عبدالله و توافق وی به تقرر یک تعداد سمت های مهم دولتی پرداخته است که به گفتۀ وی اینکار، مخالف اصول توافق امضا شده میان دو رهبر می باشد.

آقای آشنا انتصاب شکریه بارکزی به صفت رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نمونۀ از این تخلفات خواند. او گفت که نام خانم بارکزی در فهرست پیشنهادی که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله بر آن توافق کرده بودند، اصلاً درج نبود.

معاون سخنگوی رئیس اجرائیه همچنان گفت که رئیس جمهور به دیدگاه شریک سیاسی خود – عبدالله عبدالله – احترام نکرده و بدون درنظرداشت مندرجات توافقنامۀ سیاسی، نامزد وزیر برای وزارت دفاع ملی را معرفی کرد.

آقای آشنا گفت که بربنیاد توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی حکومت اجازه ندارند که در مسایل مهم و تاثیرگذار بر ثبات سیاسی کشور، تصمیم یکجانبه و مستقلانه بگیرند.

ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در مورد این اتهامات و نیز انصراف آقای لودین از نامزدی وزارت دفاع ابراز نظری نکرده است.

لودین و بارکزی

محمد افضل لودین که به تازگی از سوی رئیس جمهور غنی به صفت نامزد وزیر برای پست وزارت دفاع ملی معرفی شده بود، روز چهارشنبه از نامزدی اش برای این سمت انصراف داد. آقای لودین با نشر یک پیام ویدیویی گفت که به خاطر احترام به منافع ملی از نامزدی اش انصراف می کند.

آصف آشنا اما گفت که رئیس اجرائیه با نامزدی آقای لودین برای وزارت دفاع ملی به شدت مخالف بود. او افزود که در این مورد هر دو رهبر بحث کرده بودند اما به توافقی نرسیده بودند. به گفتۀ آقای آشنا اعلام ناگهانی آقای لودین به صفت نامزد وزارت دفاع با مخالفت جدی رئیس اجرائیه روبرو شد.

آقای عبدالله نیز روز چهارشنبه در کنفرانسی در مورد آیندۀ حقوق بشر در افغانستان بدون ذکر نام کسی گفت، آنعده کسانیکه در ۲۰ سال گذشته یا پیش از آن مرتکب جنایات بشری شده و به آن افتخار می کنند و هنوز هم فکر می کنند که در جامعه جا داشته و می توانند کرسی به دست بیاورند، "خواب ببینند".

آقای عبدالله گفت "حس عفو در ملت محبت و درک مشکلات که ما با انتقام و انتقامگیری نمی رویم به جای دیگر، به معنای این نیست که به هر جنایتکار اجازه داده شود که بیاید توهین کند به ارزش های ملت، به آرمان های ملت و به قیام های سرتاسری ملت".

از سویی هم نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که شماری از چهره های جهادی نیز به خاطر سوابق آقای لودین بر رئیس جمهور فشار وارد کرده بودند که به گفتۀ وی این امر سبب انصراف آقای لودین از نامزدی وزارت دفاع شد.

شکریه بارکزی عضو ولسی جرگۀ افغانستان که در انتخابات گذشته از محمد اشرف غنی حمایت کرده بود، از سوی رئیس جمهور به صفت رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شده است، اما ریاست اجرائیه در مورد این مقرری نیز مخالفت جدی خود را ابراز کرده است.

XS
SM
MD
LG