لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق: بارداری تغیرات مغزی را نیز سبب می‌شود


نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر در مغز زنان باردار ممکن زنان را کمک کند تا نیاز کودک شان را درک کنند

زمانیکه پژوهشگران مغز زنان را قبل و بعد از حاملگی تصویر برداری (Scan)کردند، متوجه تغییر در ۱۱ نقطۀ مغز آنان شدند. همچنین دانشمندان متوجه تغییراتی شدند که زنان را برای مادر شدن آماده می کند.

به گونۀ مثال، تغییرات در مغز، می‌تواند به زنان باردار تفهیم کند که کودک آنان به چی نیاز دارد. این زنان مورد آزمایش هوش نیز قرار گرفتند، اما هیچ نشانۀ از کاهش حافظه در زمان باداری مشاهده نشد.

السلین هوکزیما، یکی از محققین این پژوهش در پوهنتون لایدن هالند، و همکاران اش می گویند که تغییرات در مغز شاید به یک مادر کمک کند تا نیازهای کودک نوزادش را درک کند.

نتایج و اطلاعات به دست آمده حاصل تحقیق بالای ۲۵ زن اسپانیایی است که قبل و بعد از اولین حاملگی مغز شان آزمایش شد. علاوه بر آنان از مغز ۲۰ زن دیگر که در طول این مطالعات حامله نبودند، تصویر برداری شد.

تغییرات مغز هر دو دسته زنان مقایسه شد و نتایج ثابت و مشابه بود: یک برنامه کمپیوتری تنها با خواندن تصاویر (MRI) هر زن قادر به تشخیص این بود که کدام یک حامله است.

پس از ولادت، تغییرات حتی تا دو سال در مغز زنان باقی می ماند، اما حد اوسط این تغییرات در مغز مادران، ده هفته است. این یافته به تعقیب مطالعات بعدی بالای ۱۱ زن که در تحقیق سهم گرفتند، صورت گرفته است.

تحقیقات بیشتر نشان داد که تغییرات فقط در مغز زنان باردار است؛ چنین تغییرات در مغز مردانی که برای اولین بار پدر می شوند، دیده نشده است.

بر اساس یافته های پژوهش هایی که در گذشته انجام شده، محققین فکر می کنند که تغییرات روی مغز بیشتر در زمان بارداری اتفاق می دهد—نه پس از ولادت.

هوکزیما و همکاران اش فکر می کنند که این تغییرات به خاطر هورمون‌های جنسی است که در طول بارداری در مغز زنان افزایش می یابد و اسکن های(MRI) نشان داد که در ۱۱ نقطه مغز، حجم ماده خاکستری کم شده، ولی واضح نیست که معنای آن چیست؟ شاید معنی اش کاهش سلول های مغز باشد و یا هم تقلیل گره های وصل کننده حجرات عصبی ساینپس (Synapses)باشد.

از دست دادن گره های وصل کنندۀ حجرات عصبی الزاماً چیز بدی نیست. این مسئله هنگام افزایش ناگهانی هورمونی در نو جوانان نیز رخ می دهد که موجب تولید مدارهای عصبی خاص و مفید می شود. پژوهشگران حدس می زنند که همین اتفاق در مغز زن های باردار نیز واقع می شود.

برخی از مطالعات نشان میدهد که چنین تغییراتی شاید زن های باردار را آمادۀ مادر شدن می کند.

یکی از تحلیل ها، این گونه تغییر در مغز زنان باردار را به ارتباط عاطفی خیلی قوی بین مادر و فرزند نوزادش ربط می دهد. وقتی به زن های تازه مادر شده، تصویر عکس نوزادشان را نشان دادند، همان نقاطی که در طول حاملگی تغییر کرده بودند، فعال شدند.

​علاوه بر این، نقاطی که در مغز زن حامله تغییر کردند، با مدارهایی که مسوول «درک افکار و احساسات دیگران است» تداخل دارند. این یکی از توانایی های مهمی در رسیدن مادر به نیازهای فرزند نوزادش است.

به گفتۀ بروس مِک ایوان از پوهنتون راکفِلر مستقر در شهر نیویارک، مفکورۀ تقلیل گره های وصل کنندۀ حجرات عصبی در زمان بارداری زنان پر معنی است، زیرا به گفتۀ وی "هورمون های جنسی بخشی از روند همه آرکستری است که مغز را از لحاظ ساختاری، تغییر میدهد".

نتایج این تحقیق در ژورنال علمی به نام (Nature Neuroscience) چاپ شده است.

XS
SM
MD
LG