لینک های دسترسی

Breaking News

یک تبتی خود را در هند به آتش کشید


یک تبتی خود را در هند به آتش کشید

یک تبتی که در تبعید به سر میبرد به روز جمعه خودش را در خارج سفارت چین، در دهلی جدید، آتش زد. این تازه ترین رویدای به سلسله خود سوزی ها در اعتراض علیه چین می باشد.

پولیس در دهلی جدید مداخله نموده و شعله های آتش بدن " شیراب سیدور" بیست و پنج ساله را خاموش نمود. او با سوختگی های سطحی به شفاخانه انتقال داده شد.

قبل از خود سوزی، " سیدور" اعلامیه یی منتشر نموده و در آن، پایان بخشیدن سرکوبی های را که چین در تبت انجام میدهد، تقاضا نموده است. وی از هند و کشور های دیگر تقاضا نموده است تا از داعیه مردم تبت برای آزادی از چین حمایت نمایند.

در ماه های اخیر در جنوب غرب چین، کم از کم یازده تبتی که خواهان آزادی های بیشتر مذهبی، فرهنگی و بازگشت دالایی لاما رهبر روحانی تبت بودند، خود شان را به آتش کشیده اند.

XS
SM
MD
LG