لینک های دسترسی

Breaking News

مصرف سگرت کودکان در کشورهای درحال توسعه


سگرت کشیدن کودکان حتی کوچکتر از سن ده سال، یک دیدگاه معمول در بسیاری از کشورهای روبه انکشاف است.

در این کشور ها کودکان حتی یک یا دو قطی سگرت را در یک روز دود می کنند. گروه های مخالف مصرف تنباکو این معضل را ناشی از بی مسوولیتی صنایع سگرت سازی می دانند.

درکشورهای مانند فلیپین، هند و افریقای جنوبی می توان کودکان را در وقت سگرت نوشی مشاهده کرد.

دریکی از مثال های خیلی افراطی آن یک ویدویی از یک طفل دوساله اندونیزیایی که سگرت روشن می کند از طریق انترنت در جهان به سرعت نشر شد.

تخمین زده شده است که ۴١ درصد اطفال اندونزیایی بین سنین ١٣ الی ١٥ بطور معمول به دود کردن سگرت رو می آورند.

آنها اعلانات را در بل بورد های خیلی کلان در نزدیکی مکاتب شان می بینند و غرفه های فروش سگرت که شرکت های سگرت آنرا اداره می کند به آنها سگرت می فروشد.

مت میرز رئیس گروهی است که کمپاین اطفال عاری از تنباکو را به پیش می برد. میرز گفت "وقتی می بینیم کسی از سرطان شش یا دهن درکلان سالی می میرد، درحقیقت این آخرین فصل همان داستانی است که در کودکی آغاز شده بود."

سازمان اطفال عاری از تنباکو سعی می ورزد تا شمار معتادان به سگرت را که اکنون درتمام جهان در حدود ۷۴۰ میلیون می باشد کاهش بخشد و این کار را از طریق کار مشترک با کشورهای رو به انکشاف انجام می دهد تا آنها برنامه ها و پالیسی های ضد تنباکور را بکار گیرند.

میرز گفت "اگر بخواهیم سرچشمه این اعتیاد را بخشکانیم، و نگذاریم مردم از ابتدا به آن رجوع کنند، درین صورت قادرخواهیم بود که برنده این مساعی در دراز مدت باشیم."

ده سال قبل سازمان جهانی صحت کانوانسیون چارچوب کنترول تنباکو را به منظور نابودی سگرت و سایر محصولات تنباکو اعلام کرد.

این سازمان جهانی از طریق پلان عمل امراض غیرساری هدفی را برای کاهش سگرت نوشی تا ٢٠٢٥ طرح کرد که مطابق به آن سطح سگرت نوشی تا ٢٠٢٥ سی درصد کمتر از سال ٢٠١٠ باشد.

این کار به موفقیت هایی انجامید: تعداد کسانی که در جهان سگرت می کشند به قدر کافی پایین آمد. آما ازدیاد جمعیت به این معنی است که امروز شمار بیشتر مردم نسبت به گذشته به اعتیاد رو آورده اند.

میرز می گوید که شرکت های سگرت سازی آینده خود را دراعتیاد جوانان در کشورهای کمتر غنی می بینند اما گروهای ضد تنباکو نیز دست از مجادله نمی کشند.

میرز می گوید "دو سال قبل، برای بار نخست درتاریخ ثبت شده جهان، فروشات مجموعی سگرت در جهان کاهش یافت. این موفقیت نتیجه اقداماتی است که کشورها در برابر آن ایستادند. با آنهم راه طولانی در پیش است، اما دربرخی از کشورها جریان را معکوس ساخته ایم."

در کشورهایی که پیش رفتی رونما شده است، آنها شرکت های سگرت سازی را مجبور ساخته اند تا در قطی های سگرت شان تصاویر خیلی زننده ای از امراض ناشی از سگرت نوشی را ترسیم بکنند، از اعلاان کردن محصولات شان بپرهیزند و مالیات سنگینی را روی فروش آن وضع کرده اند تا به این ترتیب جوانان و بزرگسالان را از دود کردن سگرت مانع شوند.

XS
SM
MD
LG