لینک های دسترسی

Breaking News

پیام خوشبینانه هیلری کلنتن برای آینده امریکا


هیلری کلنتن و تم کین در گرد هم آیی دموکرات ها در ایالت فلوریدا

هیلری کلنتن، کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری و تِم کین معاون انتخاباتی اش شنبه کمپاین مشترکی را براه انداخته و کوشیدند پیام خوشبینانه و امید بخشی را از آینده تبارز دهند. پیام آنها نسبت به جمهوری خواهان که در کانوانسیون ملی خویش هفته گذشته بسیاری از سخنرانان اززوال امریکا هشدار دادند، تفاوت داشت.

هیلری کلنتن دراجتماعی از حامیان شادمان اش در ایالت فلوریدا گفت که انتخاب تِم کین برای معاونیت ریاست جمهوری تصور جدیدی را از امریکا به نمایش میگذارد زیرا او خواستار ایجاد پل ها است نه دیوار ها که منظورش به موقف دانلد ترمپ برای ایجاد دیوار بین مکسیکو و ایالات متحده برای دور نگهداشتن مهاجرین غیرقانونی می باشد.

هیلری کلنتن و کین درمیان اجتماع بزرگی از حامیانش در پوهنتون بین المللی فلوریدا در میامی صحبت کردند. درمیان کسانی که درین گرد هم آیی شرکت ورزیده بودند تعداد زیاد هسپانوی تباران حضور داشتند و کین کوشید زبان هسپانوی را که در هندوراس فراگرفته بود به نمایش گذاشت.

کلنتن گفت تم کین برعکس دانلد ترمپ و مایک پنس، شخص مترقی است که می خواهد کارها را به خوبی انجام دهد.

هیلری کلنتن گفت، "دوستان، دانلد ترمپ فکر می کند امریکا روبه زوال است اما آنها اشتباه می کنند. روزهای خوب امریکا را در پیشرو داریم."

تم کین نیز طرز دید دانلد ترمپ را به باد انتقاد گرفته اورا به طرفداری از پوتین متهم کرد.

تم کین گفت، "درحالیکه عساکر ما در جبهات داغ می جنگند، دانلد ترمپ متحدان مارا درسایه لطف و کرم روسیه رها میکند و این دعوتی است به ولادمیر پوتین تا به تاخت و تازش ادامه دهد. حتی بسیاری از جمهوری خواهان نیز می گویند که اینکار خیلی خطر ناک می باشد."

تلاش ترمپ برای انقسام دموکرات ها

از جانبی هم دانلد ترمپ شنبه در کدام اجتماع مبارزات انتخاباتی شرکت نورزید ولی از طریق یک سلسله از تویت ها کوشید تا رای دهندگان دموکرات را منقسم سازد; خاصتا در مسایل اقتصادی. او اقای کین را نابود کنندۀ فرصت های کاریابی عنوان کرد، زیرا او از موافقتنامه تجارتی حاشیه اقیانوس آرام جانب داری کرده است. این موافقتنامه از طرف مخالفین هیلری کلنتن خاصتا سناتور برنی ساندرز مسترد شده است.

"حامیان برنی از آن عصبانی اند،" ترمپ ادعا کرد.

ترمپ در پیام هایی که به حامیانش فرستاد آنهارا ترغیب نمود تا نگذارند دوره سوم اوباما تکرار گردد، زیرا او می گوید که ریاست جمهوری هیلری کلنتن از اوباما تفاوت چندانی نخواهد داشت.

کین در مقابل، ترمپ را یک تاجر بی عاطفه خواند که هرجا می رود مردم ناتوانی را در مسیرخود بجا می گزارد.

در عین حال، رئیس جمهور براک اوباما ازانتخاب آقای کین به حیث معاون هیلری کلنتن درانتخابات عمومی ماه نوامبر استقبال نمود. او گفت سناتور ویرجنیا (کین) واقعا شخص مترقی است که یک معاون خوب ریاست جمهوری شده می تواند. او دریک درخواست برای جمع آوری اعانه به روز شنبه گفت، "نمی توانید کسی را بیابید که درمورد او کدام حرف بدی بزند."

کلنتن گفت که کانوانسیون حزبی دموکرات ها که روز دوشنبه در فلادلفیا آغاز می شود می کوشد تا تنوعی را بپذیرد که باعث استحکام امریکا می شود. او تم کین را مدافع اقلیت ها و افراد محروم جامعه خواند.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG