لینک های دسترسی

Breaking News

نارضایتی امریکایی ها از کاکرد کانگرس ایالات متحده


رضایت امریکایی ها از کارکرد کانگرس ایالات متحده به گونۀ بی پیشینۀ کاهش یافته و می گویند که قانونگذاران امریکایی نتوانسته اند کار شان را به خوبی انجام دهند.

این دور کانگرس ۲۰۲ قانون را تصویب کرده است که در ۴۲ سال گذشته، زیرا معمولاً کانگرس در جریان یک سال کاری بیش از یک هزار قانون را تصویب می کند.

جمهوری خواهان در ماه جنوری رهبری هر دو مجلس سنا و نمایندگان را بر عهده خواهد داشت، و شماری از تحلیلگران به این باورند که در سال ۲۰۱۵ اختلافات بیشتر میان کانگرس و رئیس جمهور باراک اوباما که از حزب دیموکرات است، رو نما خواهد شد.

یکی از اختلاف نظرها بین دو حزب سیاسی، بر آورده شدن خواست جمهوری خواهان در قانون بانکداری است که به گفته ننسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در کانگرس، به نفع بانک های بزرگ تمام خواهد شد.

این نمایندۀ دیموکرات می گوید "به همین دلیل، واقعا دل شکسته شده ام. فکر نمی کنم که هیچگاه در صحن مجلس گفته باشم که دل شکسته باشم -- دیدن لکه است که در این لایحه تخصیص بودجه ارزشمند از بالا تحمیل شده باشد. "

مشکل قانون مهاجرت

موضوع قانون مهاجرت مشکلی دیگر بوده که بسیاری از جمهوری خواهان را خشمگین کرد زیرا جمهوری خواهان رئیس جمهور اوباما را متهم کردند که از با استفاده از صلاحیت های اش، از قانون اساسی بیرون پا نهاده است و تلاش دارد برای حدود چهار میلیون مهاجرین بی اسناد، سند فراهم کند.

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان اقدام رئیس جمهور را یکجانبه عنوان کرده می گوید "ما این موضوع را نیز از قبل واضیح کرده ایم که ما چالش مستقیم را به عمل یکجانبه رئیس جمهور در مورد مهاجرین به وجود خواهم آورد."

جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره یی ماه نوامبر، بیشتر از مناصفۀ کرسی ها در سنا به دست آوردن و صف شان را در مجلس نمایندگان نیز قویتر ساختند.

روثین بیرگ، کارشانس سیاسی می گوید که او در سال ۲۰۱۵ خوشبین نیست زیرا جمهوری خواهان رهبری هر دو مجلس بر عهده خواهد داشت، ولی او شک دارد که اعضای حزب در مورد موضوعات، یک صدا و همنوا باشند.

اما ویلیم هویل، از پوهنتون شیکاگو، به این باور است که جمهوری خواهان می خواهند تا نتایج را در عمل نشان بدهند.

XS
SM
MD
LG