لینک های دسترسی

ادامۀ تظاهرات در مناطق مختلف بریتانیه


ادامۀ تظاهرات در مناطق مختلف بریتانیه

باشندگان محل و دکانداران در مناطق مختلف لندن روز سه شنبه مخروبه های احتجاجات و آشوب را پاک می کردند که شب گذشته صورت گرفت.

گسترش خشونت، هشداریۀ ناخوشایندی به مأمورینی بود که برای مسابقات المپیک سال ۲۰۱۲ آمادگی می گیرند.

گروه های جوانان در لندن برای سومین شب متواتر ساختمان ها، وسایط نقلیه را به آتش کشیدند. احتجاج کنندگان مغازه را به یغما برده و بر منسوبین پولیس بوتل ها و سایر اشیأ را پرتاب می کردند.

وزیر داخلۀ بریتانیه روز سه شنبه گفت تدابیر شدید غرض سرکوبی احتجاجات تا هنوز به حیث گزینۀ ممکن شمرده می شود.

دیوید کمرون، صدراعظم بریتانیه، نیز سفر تعطیلات خود را به ایتالیا مختصر ساخت و دوباره به برتانیه برگشت تا مشکلات را حل سازد.

XS
SM
MD
LG