لینک های دسترسی

Breaking News

ساختمان ها و موترها در احتجاجات خشونت بار لندن به آتش زده شدند


ساختمان ها و موترها در احتجاجات خشونت بار لندن به آتش زده شدند

چندین افسر پولیس برتانوی زمانی مجروح شده و یک تعداد دیگر توقیف شدند که شام شنبه شهر لندن با آشوب مواجه گردید.

احتجاج شام شنبه، روی گلوله باری خونبار پولیس بر یک مرد ۲۹ ساله که به صورت صلح آمیز آغاز گردیده بود، ناگهان به خشونت گرایید.

در جریان این خشونت چندین تعمیر، وسایط نقلیه و سرویس های دومنزله به آتش کشیده شد. ازدحامی که تعداد شان به صد ها تن می رسید، شیشه های دکاکین را شکسته، مغازه ها را در ساحۀ "توتنهم" تاراج نمودند.

پولیس در حالی در آن ساحه مصروف گزمه است که وضعیت تحت اداره بوده ولی نگرانی درمورد تنش های بیشتر وجود دارد.

XS
SM
MD
LG