لینک های دسترسی

Breaking News

امکان کاهش در بودجۀ دفاعی ایالات متحده


امکان کاهش در بودجۀ دفاعی ایالات متحده

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده میگوید بدون افزایش در بودجه پنج ساله آن وزارت، ایالات متحده باید حداقل 27 هزار عسکر اردو را تا سال ۲۰۱۵، کاهش دهد. و اما آقای گیتس میگوید اردو نسبت به آنچه که در آغاز کار وی بود، وسیعتر خواهد بود.

وزیر دفاع امریکا اعلام نمود که کارمندان وی ۱۵۰ میلیارد دالر را برای ذخیره برای پنج سال آینده درک نموده اند، که برای افزایش هزینه مخارج و پروژه های جدید استفاده خواهد شد.

کسر بودجه وزارت دفاع شامل بودجه ۱۴ ملیارد دالری برای وسایط نقلیه نظامی میباشد که در زمین و خشکه قابلیت عملیات را دارد. این پروژه با سال ها تاخیر و مخارج اضافی میلیارد ها دالر، مواجه شده است.

همچنان انتظار میرود که آقای گیتس تاخیر در انکشاف طیاره های جنگی F-35 را هم اعلام نماید.

گفته میشود که مصارف سال ۲۰۱۲ وزارت دفاع امریکا در مجموع به ۵۵۴ ملیارد دالر بالغ گردد که البته این مبلغ شامل مصارف جنگ در عراق و افغانستان نمی باشد.

XS
SM
MD
LG