لینک های دسترسی

Breaking News

تحایف دیوالی و خرسندی کودکان مبتلا به HIV


یک نهاد امدادرسانی به کودکان مصاب به ویروس HIV در ایالت تامیل نادو در جنوب هند، تحایفی را اهدا کرد و به این گونه جشن دیوالی این کودکان محروم را پر شور تر ساخت.

بسته هایی تحایف اهدا شده به آن کودکان حاوی بسته های بسکیت، شیرینی، ولباس های نو میباشد.

در حدود ۱۲۵ کودک مصاب به ویروس HIV در شهر کویم باتور، با لبخند و شور و شعف این بسته ها را دریافت کردند، تا در روز جشن دیوالی که با یازدهم ماه نوامبر برابر می شود، از آن استفاده کنند.

یکی از این کودکان مصاب به HIV سیران جیوی نام دارد. او میگوید که افرادی مانند او همیشه در جامعه نادیده گرفته میشوند، اما این حرکت نیک در روز های شادی، به او این احساس را میدهد که گویا در جامعه شامل شده است.

جیوی گفت:"در مجموع تبعیضاتی علیه افراد مبتلا به HIV در جوامع وجود دارد و همیشه این افراد در انزوا و دور از مردم بسر میبرند. جامعه از آنان دوری میجوید و بسیار کم واقع میشود که با دیگران یکجا باشند."

هند سومین کشور در جهان است که بیشترین تعداد بیماران مبتلا به HIV را دارد. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ ملل متحد، ۲.۱ میلیون نفر در هند به ویروس HIV مصاب است.

جاگن، عضو نهاد امدادرسانی که از آن نامی برده نشده میگوید که هر سال با فرا رسیدن دیوالی به کودکان مصاب به HIV تحایفی را اهدا میکند تا آنان احساس محرومیت نکنند.

جاگن افزود:"ما نمی دانیم که این کودکان چند سال زنده خواهند بود، به همین علت سعی میکنیم به آنان مسرت بخشیده و در کنار آنان جشن بگیریم."

او علاوه کرد که باوجودیکه کمک های آنان ناچیز است اما این کمک ها برای کودکان محروم، تحفۀ بزرگی است.

با باور آقای جاگن، تنها سهم گیری آن کودکان در جشن دیوالی، باخوردن بسکیت و پوشیدن لباس های نو و در بین جمعیت بودن، یک نعمت بزرگ است و لحظات آن فراموش ناشدنی خواهد بود.

به باور هندو ها، دیوالی جشن برگشت راما، یکی از خدایان هندو ها پس از مغلوب کردن راوڼ یا شیطان است. این روز در سراسر هند با شور شعف فراوان جشن گرفته میشود.

هندو ها به این بارو اند که در استقبال به برگشت راما بعد از ۱۴ سال تبعید در جنگل و شکست راوڼ، میلیون ها چراغ روشن شده بود.

هندو باوران میگویند که دیوالی جشنی برای ارج گذاشتن به لکشمی، الهه ثروت و شگوفایی هندو هاست. هندو به این باور اند که لکشمی، برکت خود را نثار آن خانه های میکند که منزه و چراغان باشد.

XS
SM
MD
LG