لینک های دسترسی

Breaking News

یازده کارمند دایمی کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند


کمیسیون شکایات انتخاباتی: بیشترین تقلبات توسط کارمندان موقت کمیسیون انتخابات در ولایت کندهار صورت گرفته است

به اساس بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی ۱۱کارمند کمیسیونهای انتخاباتی از کارشان برکنار و نام های حدود ده هزار کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات درج فهرست سیاه شده استږ

کمیته حقیقت یاب کمیسیون شکایات انتخاباتی از مدت سه ماه به اینسو مصروف بررسی عوامل و دلایل تقلبات انتخاباتی و شناسایی افراد متقلب در انتخابات بود این کمیسیون امروز گزارشی را در ۵۰۰ صفحه نشر کرد.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در این گزارش بر علاوه مشخص شدن عوامل تخطی و تقلبات انتخاباتی و تصامیم این کمیسیون در مورد افراد متقلب، پیشنهاداتی برای نهادهای ذیدخل در انتخابات برای برگزاری بهتر انتخابات در آینده نیز صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفت که نزدیک به ده هزار تن از کارمندان موقت کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل دست داشتن درتقلبات از کارکردن در این روند برای ده سال محروم گردیدند.

به اساس این گزارش بیشترین تقلبات توسط کارمندان موقت کمیسیون در ولایت کندهار و کمترین آن در ولایت نیمروز صورت گرفته است.

درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تعداد ۱۳۰هزار کارمند موقت از سوی کمیسیون مستقل انتخابات استخدام شده بود.

آقای محسنی می گوید که سه تن از کارمندان دایمی کمیسیون انتخابات که روسای دفاتر ولایتی ولایت های فاریاب،خوست و پکتیکا بودند از کار شان برکنار شدند.

آقای محسنی افزود که هشت کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی به شمول یک کمیشنر از پکتیا، روسای روسای دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات در ولایتهای زابل و کندهار و چهار آمر دارالانشا ولایتهای پکتیکا، لغمان، فاریاب و بادغیس به دلیل تقلب از کار برکنار شده و برای ده سال دیگر نمی توانند در کمیسیون های انتخاباتی کار کنند.

روسای غیر رسمی

نادر محسنی به صدای امریکا گفت که درنتیجه بررسی ها معلوم شد که به جز از هشت تن از روسای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در سایر ولایات روسای دفاتر ولایتی رسمی نبوده اند و حتا در جریان انتخابات نیز از سوی کمیسیون به صورت غیر قانونی جا به جا شده بودند.

او گفت که به کمیسیون مستقل انتخابات در این گزارش توصیه شده است که درآینده تمامی پستهای خود را مطابق به قانون خدمات ملکی اعلام و افراد را استخدام نماید.

در این گزارش تلقباتی چون پرکردن صندوقها و تغییر آرا و ارقام در فورمه های نتایج به نفع نامزدان مشخص، ایجاد بی نظمی به نفع نامزدان مشخص، تهدید مراکز و محلات رایدهی توسط افراد مسلح، فریب دادن رای دهندگان درمحلات رایدهی، انتقال مراکز به منازل اشخاص، رایدهی نیابتی، رایدهی مکرر، استفاده از کارت های جعلی و رایدهی افراد زیرسن برجسته شده است.

اما فهرستی که پیش از نشر این گزارش در وبسایت کمیسیون شکایات انتخاباتی نشر شده بود، نشان می داد که بیشتر روسای مراکز رایدهی و محلات رایدهی باعث به چالش کشیدن انتخابات و تقلبات انتخاباتی شده اند.

در این گزارش راه های حل برای برگزاری بهتر انتخابات در آینده به نهاد های دست اندرکار انتخابات پیشنهاد شده است.

ضمانت های اجرایی در قوانین انتخاباتی برای جلوگیری از تقلبات و تخطی توسط نامزدان، استفاده از کارمندان خدمات ملکی به حیث کارمندان موقت، تعدیل در طرزالعمل استخدام کارمندان موقت، بالا بردن ظرفیت نهاد های ناظر درانتخابات، ایجاد سیستم های الکترونیکی وپ یشرفته از جمله پیشنهادت این کمیسیون می باشد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که در مجموع در دو دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تعداد ۱۰۶۲۹مورد شکایت در آن کمیسیون ثبت شده بود که بیشترین آن از ولایتهای کابل و هرات بود.

XS
SM
MD
LG