لینک های دسترسی

Breaking News

کارمندان متقلب کمیسیون انتخابات برکنار می شوند


کمیسیون شکایات انتخاباتی تا یک هفتۀ دیگر گزارش نهایی را در این مورد نشر خواهد کرد

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که یک تعداد از کارمندان دایمی کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل دست داشتن در تقلبات و تخطی های انتخاباتی بنابر فیصله این کمیسیون از کار شان برکنار خواهند شد.

کمیته حقیقت یاب کمیسیون شکایات انتخاباتی از مدت سه ماه به اینسو مصروف بررسی عوامل و دلایل تقلبات انتخاباتی و شناسایی افراد متقلب در انتخابات بود.

اکنون این کمیته بررسی هایش را تمام کرده و قرار است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در هفته آینده گزارش ۵۰۰ صفحه یی را در مورد عوامل تقلبات انتخاباتی و به چالش کشانیدن انتخابات نشر کند.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون مطابق به قانون مواردی را که بالای آرا و نتایج اثر داشت در زمان انتخابات بررسی نمود و به اساس آن انتخابات اعلام گردید.

او افزود که آن تعداد از قضایایی که مستقیماً بالای آرا اثر نداشت اما انتخابات را به چالش کشیده بود توسط کمیته حقیقت یاب مورد بررسی قرار گرفت.

آقای محسنی گفت که در نتیجه بررسی ها معلوم گردید که بیشتر از ۲۰ تن از کارمندان دایمی کمیسیون مستقل انتخابات و بیش از ده هزار تن از کارمندان موقت آن کمیسیون درتقلبات و تخطی های انتخاباتی دست داشته اند که درنتیجه آن انتخابات به چالش کشیده شد.

سخنگوی کمیسیون شکایات افزود که این کمیسیون برای آن عده از روسای کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایات به مدت دور روز وقت داده است که با حاضر شدن در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی این کمیسیون با ارایه اسناد و شواهد از خود دفاع نمایند.

جلسات برگزاری دفاعیه ها امروز و فردا ادامه دارد و امروز نیز تعدادی از کارمندان دایمی کمیسیون مستقل انتخابات به جلسات دفاعیه حاضر شدند.

به گفته محسنی برای کارمندان موقت که به اساس بررسی های کمیته حقیقت یاب متهم به تخطی و تقلب اند نیز تا اخیر ا ین هفته وقت داده میشود تا از خود دفاع نمایند.

اما لستی که از کارمندان دایمی و موقت کمیسیون مستقل انتخابات در ویب سایت این کمیسیون نشر شده است،نشان میدهد که بیشتر روسای مرکز رایدهی و رئیس محل رایدهی باعث به چالش کشیدن انتخابات و تقلبات انتخاباتی شده اند.

دراین لست نام افراد،محل رایدهی و ولایت مربوط آنها به نشر رسیده است و در این لست دیده میشود که تقلب در همه ولایات توسط کارمندان موقت و دایمی کمیسیون انتخابات صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کمیسیون بعد از جلسات دفاعیه نتیجه بررسی های خود وموارد تخطی وتقلب های انتخاباتی را همراه با پیشنهاداتی در هفته آینده اعلام می نماید و در مورد کارمندان متقلب فیصله نهایی خود را صادر میکند.

محسنی گفت که درنتیجه بررسی های آنانُ کارمندان دایمی کمیسیون مستقل انتخابات بعد از مجالس دفاعیه درصورت ارایه نکردن شواهد از وظایف شان برکنار میگردند و دیگر حق کار در نهاد های انتخاباتی را نمیداشته باشند و کارمندان موقت نیز درلست سیاه این کمیسیون قرار میگیرند و حق کار در کمیسیونهای انتخاباتی از آنها گرفته میشود.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در راپور نهایی این کمیسیون برعلاوه گنجانیدن موارد تخطی و تقلب و عاملین تقلب، مداخله نامزدان، زورمندان محلی، نیروهای امنیتی، این کمیسیون راه حل های کوتاه مدت و دراز مدت را برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان نیز دارد و در راپور جا داده می شود.

XS
SM
MD
LG