لینک های دسترسی

Breaking News

اشتراک اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر


موشه یالون، معاون صدراعظم اسرائیل، تصمیم گروه اخوان المسلمین را برای کسب ریاست جمهوری مصر کم اهمیت جلوه داد.

یالون گفت که تامین صلح در اسرائیل، به نفع رهبران مصر میباشد و روابط قاهره و واشنگتن، ارتباط مستقیم به معامله صلح در شرق میانه دارد.

یالون در مصاحبه با رادیو اسرائیل به روز یکشنبه اظهار داشت که، تا جائیکه رئیس جمهور منتخب اخوان المسلمین تعهدات و علایق مصر را درک کرده بتوانند، صلح در منطقه تامین خواهد شد.

معامله صلح سال ۱۹۷۹ اسرائیل با مصر، یکی از پایه های استوارامنیتی برای دو کشور میباشد ولی با پارلمان اکثریت اسلامی مصر، اسرائیل به صورت فزاینده یی در مورد آینده روابط با مصر نگران میباشد.

کاندید حزب اخوان المسلمین که در پارلمان مصر اکثریت دارد، در انتخابات ریاست جمهوری ماه می آن کشور در صدر قرار خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG