لینک های دسترسی

نتایج همه پرسی عمده در مصر


نتایج همه پرسی عمده در مصر

میلیون ها مصری روز شنبه در همه پرسی آزاد غرض ورود تعدیلات در قانون اساسی آن کشور رأی دادند، ولی انتخابات در نتیجۀ حمله بر محمد البرادعی رهبر حزب تحت شعاع قرار گرفت.

یک گروه خشمگین در حالی بر این مأمور سابق ادارۀ ذروی ملل متحد حمله نمودند که میخواست در یک مرکز رأی گیری قاهره رأی دهد.

تعدادی بر موتر وی در حالی سنگ انداختند که میخواست مرکز را ترک نماید.

غیر آن حادثه، روند رأی گیری صلح آمیز بود. شاهدان عینی میگویند صفوف طولانی در مراکز رأی گیری تشکیل شده بود.

هدف همه پرسی زمینه سازی برای انتخابات آزاد و منصفانه در نتیجۀ کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آن کشور در ماه فبروری میباشد.

این رأی گیری بحیث اولین آزمون برای آن کشور در جهت تحقق دموکراسی میباشد.

XS
SM
MD
LG