لینک های دسترسی

آغاز دوبارۀ محاکمۀ حسنی مبارک


آغاز دوبارۀ محاکمۀ حسنی مبارک

محاکمۀ حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، دو فرزند و مقامات حکومت پیشین وی به روز سه شنبه در قاهره دوباره آغاز گردید تا وکلای مدافع صورت دعوای شان را پیشکش کنند.

طرفداران مبارک و آنانی در محل برگزاری محاکمه جمع شده بودند که دوستان و نزدیکان شان را در جریان نا آرامی ها از دست داده بودند.

رئیس جمهور پیشین مصر و عدۀ از اعضای ارشد کابینۀ او به هلاکت احتجاج کنندگان در جریان 18 روز مظاهره متهم می باشند. مبارک و فرزندان او به فساد اداری نیز متهم می باشند.

وکلای خانواده های متأثر شدگان از قبل خواهان حکم اعدام حسنی مبارک شده اند.

XS
SM
MD
LG