لینک های دسترسی

مصر تدابیر امنیتی عاجل را برای اعاده نظم پس از آن اعلام نمود که جمعیتی بر سفارت اسراییل در قاهره حمله ور گردید.

اسامه حسن هیکل وزیر اطلاعات مصر به روز شنبه گفت که تدابیر قانونی برای انتقال مظنونین بازداشت شده خشونت های روز جمعه به یک محکمه عاجل امنیتی ، اتخاذ گردیده است. قبلاً آژانس خبر رسانی دولتی از دستگیری ۱۹ تن از طرف پولیس نظامی به ظن نقش داشتن در این حمله، خبر داد.

احتجاج کنندگان به روز جمعه به سفارت اسراییل یورش برده یک بخشی از دیوار های امنیتی را در هم شکستند. بعد از ورود به سفارت، یک تعداد احتجاج کنندگان اسناد سفارت را به بیرون پرتاب نمودند.

نیروهای امنیتی مصری در ساحه از هرگونه مداخله اجتناب ورزیدند.

با آنهم حکومت مصر گفت، در برخورد های بعدی شب گذشته میان احتجاج کنندگان و پولیس ، حد اقل سه تن جان باخت. مقامات میگویند، در خشونت شام جمعه بیش از هزار تن مجروح شده اند.

آن حمله باعث شد تا سفیر اسراییل با ۸۰ کارمند دیگر آن کشور را ترک گویند.

XS
SM
MD
LG