لینک های دسترسی

سوال در مورد مشروعییت انتخابات روز شنبه در افغانستان


سوال در مورد مشروعییت انتخابات روز شنبه در افغانستان

یکی از موسسات عمده ناظر در انتخابات افغانستان میگوید، مشروعییت انتخابات روز شنبه در افغانستان قابل سوال است.

موسسه انتخابات عادلانه و آزاد افغانستان میگوید، با در نظر داشت شکایات مربوط به تقلب و وضع امنیت، موسسه در مورد چگونگی انجام انتخابات نگران است.

ولی ستیفن ئی میستورا نماینده ملل متpد در امور افغانستان به رسانه خبر گزاری رویترز گفت هنوز نمی توان قضاوت کرد که آیا انتخابات موفق بوده است یا خیر.

در عین حال قوای بین المللی به رهبری ناتو گفته است، بیش از ۳۰۰ واقعه خشونت مرتبط با انتخابات را ثبت کرده است.

کمیسیون سمع شکایات انتخابات میگوید، گزارش های را دریافت کرده است که از مواردی چون بی نظمی ها، تاخیر در باز شدن مراکز رای دهی، سوء استفاده از ورقه های رای، سهمگیری افراد غیر واجد شرایط رای دهی، و استفاده نادرست از رنگ خبر میدهد.

کمیسیون تا کنون رقم مجموعی شرکت کنندگان در انتخابات را اعلان نکرده است، ولی شام شنبه گفت حدود ۳.۶ میلیون نفر رای داده اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تقریبا ۶ میلیون نفر رای داده بودند.

همچنان بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد از رای دهندگان بخاطر "شجاعت و عزم شان" تمجید کرده است.

جنرال دیود پترییس، قوماندان ناتو در افغانستان نیز رای دهندگان را تشویق نموده و گفته است آینده افغانستان به مردم آنکشور تعلق دارد، نه به 'شبکه های افراط گرا و دهشت افگن.'

وزارت داخله افغانستان گزارش میدهد که در سراسر افغانستان، ۲۲ نفر در خشونت های مربوط به انتخابات کشته شده اند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بروز یکشنبه گفت، اجساد سه کارمند انتخابات که در شمال افغانستان بروز شنبه اختطاف شده بودند، کشف شده است.

بیش از ۲۵۰۰ کاندید برای ۲۴۹ کرسی در ولسی جرگه به رقابت پرداختند.

توقع میرود نتایج ابتدایی انتخابات تا ماه آینده اعلان گردد. قرار است نتایج نهایی، بعد از حل مشکل شکایات تقلب در آخر ماه اکتوبر اعلان شود.

تقریبا ۳۰۰ هزار عسکر افغان و پولیس با حمایت قوای بین المللی، امنیت انتخابات را تامین نموده بودند.

XS
SM
MD
LG