لینک های دسترسی

Breaking News

بیلبورد های انتخاباتی 'باید در جای معین' نصب شود


شاروالی کابل از کاندیدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی خواست تا بیلبورد های انتخاباتی شانرا در جاهای معین نصب کنند.

خوژمن علومی معین خدماتی شاروالی کابل به رادیو آشنای صدای امریکا گفت "باید کاندیدان یا از طریق ما یا از طریق کمپنی های بیلبورد که ماداریم بیلبورد های خود را در نقاط مختلف شهر در جا های تعین شده نصب نمایند."

تا چند روز آینده مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری رسما آغاز و برای مدت دو ماه ادامه می بابد و کاندیدان مانند انتخابات گذشته پوسترها و بیلبورد های تبلیغاتی شانرا که بعضا حاوی برنامه های شان میباشد درنقاط مختلف نصب خواهند نمود.

اما اینبار شاروالی کابل معیار های را درنظر گرفته که کاندیدان نمیتوانند اشتهارات شانرا در هر قسمتی که بخواهند نصب کنند.

معین خدماتی شاروالی کابل افزود که این کاندیدان باید از نصب پوسترهای انتخاباتی شان در درختها و دیوار ها و خانه های شخصی مردم خود داری کنند.

به گفته آقای علومی، معیار اندازۀ بیلبورد ها سه در شش است و باید بیلبورد های کاندیدان به همین اندازه و در جاهای که مشخص نصب گردد.

معین شاروالی کابل هشدار داد در صورتیکه این کاندیدان بیلبورد هاوپوستر های انتخاباتی شانرا در جاهای معین نصب نکنند و زورگویی نمایند، از طریق ارگانهای امنیتی وقضایی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

پاک سازی پس از انتخابات

به گفتۀ آقای علومی شاروالی کابل نمی تواند که مانند انتخابات گذشته چندین ماه در پاک کردن پوستر های کاندیدان بعد از انتخابات مصروف گردد وهزینه یی هم برای این کار ندارد.

اما آقای خوژمن علومی مشخص نکرد که یک کاندید چند پوستر و بیلبورد را نصب کرده می تواند.

خانم راحله کوهستانی رئیس فرهنگی شاروالی کابل گفت که آنها رهنمودی را درمورد مبارزات انتخاباتی کاندیدان و نصب اشتهارات شان تهیه و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده اند تا کمیسیون مستقل انتخابات آن را با کاندیدان شریک سازد.

به گفتۀ خانم کوهستانی تا حال هیچ کاندیدی به سبب نصب اشتهارات شان به شاروالی کابل مراجعه نکرده، اما ممکن به 24 شرکت خصوصی که شاروالی با آنها قرار داد دارد، مراجعه کرده باشند.

مطابق طرزالعمل شاروالی، کاندیدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی نمی توانند که در دیوار ها، پایه های برق و درختها پوستر های خود را نصب نمایند.

رئیس فرهنگی شاروالی کابل گفت که آنها برای جلوگیری از نصب پوستر های کاندید ها در جاهای که منع قرار داده شده یک گروهی از کارمندان شانرا موظف کرده اند تا همه روزه در زمان مبارزات انتخاباتی کاندیدان در شهر بگردند و درصورت مشاهده همچو موارد، پوستر های آنها از آن محلات دور سازند.

داوطلبی های اشتهارات

نظیف الله شاهین رئیس شرکت "کاپل گروپ" به صدای امریکا گفت که شماری از کاندیدان برای ساختن بیلبورد ها و چاپ اشتهارات شان به آنها مراجعه کرده وقیمت ها را گرفته اند وممکن در چند روز آینده برای چاپ آن مراجعه کنند.

آقای شاهین افزود که در انتخابات گذشته آنها اشتهارات کاندیدان ولسی جرگه را تهیه کرده اند مصرف پولی هر کاندید برای چاپ اشتهارات شان متفاوت بود وعموما بین پنج الی یک میلیون افغانی از هرکاندید هزینه برداشته بود.

اما وی گفت که درانتخابات فعلی آنها از هر مترمربع برای بیلبورد 300 افغانی میگیرند و از کاندیدان ریاست جمهوری نظربه قیمت های که گرفته اند بیشتر از یک میلیون افغانی از هر کاندید خواهد شد که به این شرکت مراجعه می نمایند.

حبیب الله عصمتی رییس شرکت زرین به صدای امریکا گفت که شماری از کاندیدان شورا های ولایتی و ریاست جمهوری از آن ها نرخ گیری کرده اند وموقعیت های خوب برای بیلبورد های شانرا نیز تعیین کرده اند.

اما شماری از شهروندان کابل به این باور اند که کاندیدان باید در اشتهارات شان برنامه های شانرا به صورت کوتاه ذکر نمایند تا مردم با برنامه های آنها بیشتر آشنا شوند و بتوانند به کاندیدی که برنامه اش مورد قبول شان است، رای بدهند.

مطابق قانون انتخابات، هر نامزد ریاست جمهوری تا ده میلیون افغانی را می تواند مصرف مبارزات انتخاباتی شان نماید و باید برای تنظیم امور مالی شان حساب بانکی داشته باشند.

ضیا الحق امرخیل رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر کاندیدان از اصولی که در مبارزات انتخاباتی تعین گردیده تخطی نمایند مطابق به قانون به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می گردند.
XS
SM
MD
LG