لینک های دسترسی

Breaking News

اروپا و جاپان به عطارد سفینه فرستاد


سفینۀ بیپی کولمبو روز شنبه به سمت عطارد پرتاب شد

اداره های فضایی اتحادیۀ اروپایی و جاپان مشترکاً سفینۀ فضایی را برای انجام ماموریت به سمت عطارد، نزدیک‌ترین سیاره به آفتاب، موفقانه پرتاب کردند.

سفینۀ فضایی بدون سرنشین "بیپی کولمبو" که به گفتۀ مقام‌ها موفقانه در مدار قرار گرفته است، هفت سال بعد به مقصد اصلی رسیده و به کاوش خواهد پرداخت.

مقام‌های این دو نهاد فضایی ماموریت "بیپی کولمبو" را که ۱.۵ میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد، پرآزمونترین ماموریت فضایی در تاریخ عنوان کرده‌اند.

گرمای بیش از حد، جاذبۀ شدید آفتاب و تشعشات سوزان خورشیدی، به گفتۀ دانشمندان، ماحول عطارد را به "جهنم سوزان" مبدل کرده است.

پس از رسیدن به جو عطارد، دو کاوشگر –بیپی از ادارۀ فضایی اروپایی و میو از ادارۀ فضایی جاپان- از این سفینه در سطح عطارد رها خواهد شد که هر یکی مستقلانه سطح و ساحۀ مقناطیسی عطارد را کاوش و تحقیق خواهد کرد.

با آنکه درجۀ حرارت در سطح عطارد بین ۱۸۰- تا ۴۳۰+ درجۀ سانتیگراد تخمین شده است، این دو کاوشگر طوری طراحی شده است تا خود را با تفاوت درجۀ حرارت در سطح آن سیاره وفق داده و تاب بیاورد.

پیش از این، ناسا، ادارۀ ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده، کاوشگری را در مدار عطارد فرستاده بود که در ۲۰۱۵ ماموریت چهارسالۀ این کاوشگر در مدار عطارد پایان یافت. ناسا در اواسط دهۀ ۱۹۷۰ نیز سفینۀ فضایی مرینر ۱۰ را به عطارد فرستاده بود.

عطارد که جسامت اندکی بزرگتر از قمر زمین (مهتاب) دارد، کتلۀ بزرگ آهن در هستۀ خود دارد که در مورد آن معلومات بشر بسیار اندک است. دانشمندان امیدوار اند که ماموریت بیپی کولمبو، معلومات جدید را در مورد نظام شمس گردآوری کند.

گزارش: اسوشیتدپرس

XS
SM
MD
LG