لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش اروپا برای پذیرش پناهجویان مسلکی


کمیسیون اروپا: در زمینۀ فراهم آوری سهولت ها برای اشتغال اتباع خارجی واجد شرایط اقدام شود.

کمیسیون اروپا با ارایه یک طرح جدید، پیشنهاد کرده است که در زمینۀ فراهم آوری سهولت ها برای اشتغال اتباع خارجی واجد شرایط اقدام شود.

هدف از این کار، جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی، فراهم ساختن زمینه برای ورود قانونی و پرکردن خلا های مسلکی در نیروی کاری اتحآدیۀ اروپا خوانده شده است.

کمیسیون اروپا می خواهد تا برنامۀ موسوم به "کارت آبی" را که مشابه به گرین کارت ایالات متحده می باشد، تقویت ببخشد. استفادۀ وسیع از کارت آبی اروپا از مدت چهار سال بدینسو ناکام بوده است.

سال گذشته در تمام اروپا کمتر از ١۴٠٠٠ کارت آبی توزیع شده که بیشتر آن از سوی آلمان صادر شده است.

سرازیر شدن سیل پناهجویان به اروپا باعث شد تا کشمکش های زیادی در چگونگی رسیدگی به این بحران و ترویج راه های قانونی برای ورود به این قاره را میان کشورهای اروپایی به بار بیاورد.

بلجیم: پناهجویان در صورت در رشد اقتصادی اروپا ممد واقع خواهند شد که روند ادغام آنان در نیروی کار، درست آن صورت گیرد
بلجیم: پناهجویان در صورت در رشد اقتصادی اروپا ممد واقع خواهند شد که روند ادغام آنان در نیروی کار، درست آن صورت گیرد

دیمیتریس اورمپولیس کمیشینر امور مهاجرین در اتحادیۀ اروپا می گوید "ادغام با موقع و مؤثر باشندگان کشورهای سوم، یک امر مهم برای اقتصاد و همبستگی جامعۀ ما می باشد."

آقای اورمپولیس همچنان می افزاید "نیاز داریم تا برای رسیدگی به نیروی کار و کمبودی های مسلکی در آینده، سیستم خود را بهتر مجهز سازیم."

بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا، این برنامه شامل آن عده کارگران مجرب و مسلکی می شود که پیشنهاد کار از سوی یکی از کشورهای این اتحادیۀ را با قرارداد شش ماهه بدست بیاورند. کشورهای بریتانیا، دنمارک و آیرلند شامل این برنامه نمی باشند.

بر اساس این پیشنهاد، میزان معاشات کارگران که واجد شرایط این برنامه دانسته می شوند، ممکن کمتر از نصف معاشات افراد کشورهای میزبان باشد.

در حالی حاضر کارت های آبی تنها برای کارگران با مهارت های مسلکی داده می شود که عاید شان به ٥٠ در صد بالا تر از حد اوسط معاشات میرسد.

بر اساس طرح پیشنهاد شده، کشورهای اتحادیۀ اروپا خواهند توانست تا تصمیم گیرند که چه تعداد افراد مسلکی را تحت این برنامه میپذیرند. این طرح پیشنهادی همچنان شامل پناهجویانی می شود که بتوانند مسلکی بودن خود را به اثبات برسانند.

در صورت قبول شدن این طرح، طی مراحل برای اقامت دایمی کوتاه خواهد شد و کشور بلجیم نیز شرایط سفر برای دارندگان این سند را سهل تر خواهد ساخت.

کمیسیون اروپا این طرح پیشنهادی را به نفع اقتصاد اتحآدیۀ اروپا خوانده و بیان داشته است که تقویت بخشیدن برنامۀ کارت آبی ممکن ٪٠،٢ رشد اقتصادی را در سال ٢٠١٧ به میان بیاورد.

از جانب دیگر بلجیم نیز در ماۀ نومبر سال گذشته پیش بینی کرده بود که بین سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٧ حدود سه میلیون پناهجو وارد اروپا خواهد شد و تنها در صورت در رشد اقتصادی اروپا ممد واقع خواهند شد که روند ادغام این پناهجویان در نیروی کار به شکل درست آن صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG