لینک های دسترسی

Breaking News

آیا در زیر ابحار یخبندان ماه‌های مشتری حیات وجود دارد؟ 


ماه ایروپا مشتری
ماه ایروپا مشتری

ماه‌های سیارهٔ مشتری تقریباً به گونهٔ کامل یخبندان است، اما آیا در زیر این یخبندان حیات وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ به این سوال، سفینهٔ فضایی JUICE اروپا آمادهٔ آغاز یک سفر هشت ساله به نظام شمسی شده است.

در حال حاضر، کاوشگر ماه‌های یخبندان مشتری (JUICE) در یک اطاق سفیدرنگ شرکت ایربس در شهر تولوز فرانسه است، اما در روز های آینده راهی فضا خواهد شد.

قرار است در اوایل ماه آینده این کاوشگر به میدان فضایی اروپا در شمال‌شرق امریکای جنوبی، به کاورو در گوینا انتقال یافته و در ماه اپریل از آنجا راهی ماه‌های مشتری شود.

دانشمندان و انجنیران که سا‌ل‌ها در این پروژه کار کردند و اکنون با شنیدن این خبر که روزهای اخیر این کاوشگر در زمین است،‌ احساساتی اند. آنان این کاوشگر را "هیولا" نامیده اند.

این کاوشگر شش تن وزن دارد، آنتن آن ۲.۵ متر طول داشته و دارای تخته‌های متعدد انرژی آفتابی است. این تخته‌های انرژی آفتابی باید پیش از آغاز سفر این کاوشگر مورد آزمایش قرار گیرند.

در عقب این کاوشگر یک لوح یادبود به خاطر گالیله، فزیک‌دان ایتالیایی، دانشمندی که برای نخستین بار مشتری و ماه‌های بزرگ آنرا در سال ۱۶۱۰ کشف کرد، نصب شده است.

ماه‌های یخبندان ایروپا، گینیمید و کالیستو و ماه آتش‌فشانی آیو مشتری از نخستین‌ ماه‌های اند که توسط گالیله کشف شد.

پس از بیش از ۴۰۰ سال، کاوشگر ماه‌های یخبندان مشتری (JUICE) تصویر بسا واضحتر این ماه‌ها را به زمین خواهد فرستاد و سپس در مدار یکی از ما‌ه ها به چرخش در خواهد آمد.

مشتری بیش از ۶۰۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و این کاوشگر این مسافرت را در پیش گرفته و در ماه جولای سال ۲۰۳۱ به آنجا خواهد رسید.

این سفینهٔ فضایی با استفاده از قوهٔ جاذبهٔ زمین و وینوس، در مجموع دو میلیارد کیلومتر سفر خواهد کرد.

نیکولاس التوبیلی، دانشمند پروژهٔ JUICE در ادارهٔ فضایی اروپا گفت که این روش مانند یک منجنیق است که در رسیدن به مشتری کاورشگر را کمک می‌کند.

او افزود که سپس سیستم انرژی آفتابی این سفینه را در رسیدن به منزل مقصود کمک خواهد کرد. مساحت تخته‌های آفتابی این کاوشگر ۸۵ متر مربع است.

این دانشمند اضافه کرد که این سفینه پس از آن که از خط یخبندان مریخ و مشتری گذشت، به انرژی نیاز خواهد داشت؛ جاییکه سردی هوا به حساب سانتری‌گراد به منفی ۲۲۰ درجه می‌رسد.

مقامات این پروژه گفته اند که این کاوشگر با رسیدن به مدار مشتری به گونهٔ‌ خود کار عمل خواهد کرد و اگر ناکام بماند، ماموریت نیز ناکام خواهد شد زیرا مسوولین در زمین هیچ کاری کرده نمی‌توانند.

XS
SM
MD
LG