لینک های دسترسی

Breaking News

اروپا و روسیه به مریخ کاوشگر فرستادند


تنها ادارۀ فضایی اروپایی برای ماموریت اگزومارس حدود ۱.۵ میلیارد دالر می پردازد.
تنها ادارۀ فضایی اروپایی برای ماموریت اگزومارس حدود ۱.۵ میلیارد دالر می پردازد.

اروپا و روسیه به گونۀ مشترک ماموریت فضایی را برای اکتشاف علمی در اتموسفیر مریخ و یافتن نشانه های حیات در آن سیارۀ سرخ آغاز کرد.

کاوشگر بدون سرنشین اگزومارس روز دو شنبه سوار بر یک سفینۀ فضایی روسی به فضا پرتاب شد و انتظار می رود که ماه اکتوبر به مدار مریخ برسد.

پاولو فری مسوول عملیاتی ماموریت مریخ در ادارۀ فضایی اروپایی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفتکه کاوشگر جدید - محصول مشترک اداره های فضایی اروپایی و روسیه - سرچشمۀ گازهای موجود در اتموسفیر مریخ به شمول میتان را پیدا خواهد کرد.

گاز میتان در نیتجۀ فعالیتهای بیولوژیک و جیولوژیک تولید شده و پس از رسیدن به اتموسفیر در زمان نسبتاً کوتاهی پارچه می شود.

فری به اسوشتیدپرس گفت"میتان از ۴۰۰ سال بیشتر کهنه بوده نمی تواند. به این مفهوم که در این محدودۀ زمانی در آنجا فعالیت بیولوژیک و جیولوژیک وجود داشته است. اگر میتان در آنجا وجود داشته باشد به این مفهوم است که چیزهایی جریان دارد."

نشانه های زندگی در مریخ – حتا موجودیت زنده جان های ذره بینی – برای مدتی دانشمندان را هیجان زده ساخته بود، اما تا کنون هیچ یکی از آن کشف نشده است.

فری با اشاره به اینکه بخش وسیع سطح مریخ تا هنوز مطالعه نشده است به خبرگزاری اسوشتیدپرس گفت "اینکه تا کنون زنده جانی در مریخ پیدا نشده است، به این مفهوم نیست که زندگی در آنجا وجود ندارد."

کاوشگر جدید فقط در اتموسفیر مریخ تحقیق کرده و برای نشست مریخ پیمای دیگر که قرار است در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شود، مطالعات لازم را انجام خواهد داد. زیرا نشستن کاوشگر در سطح مریخ کار دشوار بوده و چندین بار در گذشته با ناکامی روبرو شده است.

ماموریت اگزومارس که نخستن ماموریت مشترک اداره های فضایی اروپایی و روسیه می باشد، تنها برای ادارۀ فضایی اروپایی یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون دالر هزینه می کند. اگزومارس همچنان یک رادیوی ساخت ناسا را در ترکیب خود دارد که برای ارسال سگنال سایر کاوشگران مریخ کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG