لینک های دسترسی

Breaking News

در طراحی سفینه فضایی به مریخ شرکت کنید


بنیاد مریخ مستقر در ایالات متحده امریکا از محصلین پوهنتونها در تمام دنیا خواسته است تا در پیشبرد پلان ماموریت فضایی به مریخ که درآن دو تن به چند کیلومتری ازان فرستاده می شود رقابت نمایند.

این مطلب در شانزدهمین سالگرد تاسیس این بنیاد در ایالت کولارادو اعلام شد.

شش ماه از زمانی می گزرد که دنس تی تو، ملیونر و بنیان گزار بنیاد الهام مریخ و سیاح فضایی درمورد فرستادن یک سفینه به مریخ پیشنهادی را ترتیب کرده است که تا پنج سال آینده به این سیاره فرستاده شود.

به اساس این پلان یک زن و یک مرد به فاصله ١٦٠ کیلومتری مریخ فرستاده شده و واپس به زمین برگردانده می شوند.

گرچه در پیشنهاد گنجانیده شده است که فضانوردان امریکایی خواهند بود ولی در مجموع این سفینه به کمک بین المللی فرستاده خواهد شد.

رابرت زوبرین، رئیس بنیاد مریخ اعلام داشت که یک مسابقه یا رقابتی براه انداخته می شود که به اساس آن محصلین از تمام جهان می توانند در طراحی یک سفینه دو نفره سفر به مریخ که در سال ٢٠١٨ به فضا پرتاب خواهد گردید باهم رقابت نمایند.

طراحی این سفینه از لحاظ مصارف، کیفیت، ساده بودن و توانایی تیم که بتواند آن را در طی پنج سال آماده سازد قضاوت می شود. اداره فضایی ایالات متحده امریکا یا ناسا می گوید که بنیاد مریخ و بنیاد الهام مریخ در انتخاب داوران درین مسابقه سهم دارند.

زوبرین می گوید "ما می خواهیم از قوه ابتکار جوانان درین ماموریت به مریخ استفاده کنیم. بنیاد الهام مریخ به این سبب بوجود آمد تا بتواند مردمان را برای رفتن به مریخ ترغیب نموده و مغز های متفکری را در میان ساینس دانان، انجنیران و موسسات تکنالوژیکی و تحقیق کنندگان را شامل این ماموریت بسازد."

خبرنامه ای که از جانب بنیاد مریخ به نشر رسیده می گوید که در مسابقه محصلین پوهنتون های انجنیری از تمام جهان شرکت می ورزند.

در تیمی که بعد از داوری درمسابقه انتخاب می شود دانشمندان، استادان و غیره نیز شرکت می ورزند اما اکثریت را محصلین تشکیل خواهد داد. کسانیکه انتخاب می شوند بعدا در مرکز تحقیقات در کالیفورنیا از مفکوره های خویش دفاع خواهند کرد.

زوبرین این ماموریت را واقع بینانه پنداشته و می گوید که برای موفقیت آن ماموریت به منابع کافی ضرورت است.

گزارشگر: سوزانه پرستو
مترجم: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG