لینک های دسترسی

Breaking News

پست‌های فیسبوک شما، سلامت روانی تان را نشان می‌دهد


نتایج یک تحقیق تازه انجام شده نشان می دهد که پست‌های فیسبوک و واژه‌هایی که در آن کار گرفته شده است، می‌تواند داکتران را کمک کند که آیا فردیکه کاربر فیسبوک است،مبتلا به افسردگی است یا خیر.

نتایج پژوهش تازه در این مورد در وبسایت انجمن ملی اکادمی علوم ایالات متحدۀ امریکا نشر شده است، هرچند نشر این گزارش سوالاتی را در مورد حریم شخصی افراد به ویژه در پیوند با محرمیت صحی آنان نیز مطرح کرده است.

جوهانس ایشستاد و همکارانش در پوهنتون پنسلوانیا به این نتیجه رسیدند که آنعده ازافرادیکه مبتلا به افسردگی بودند، در پست‌های فیسبوک شان ضمیر مفرد شخص اول یعنی واژۀ "من" را زیاد کار گرفته و نیز بیشتر الفاظی را کار گرفته بودند که بازتاب دهندۀ تنهایی، دقیت و خصومت می‎باشد.

در این تحقیق از ۶۸۳ نفر که به شفاخانه ها مراجعه کرده بودند، اجازه گرفته شد تا پست‌های فیسبوک شان از سوی پژوهشگران شامل در تحقیق دیده و ارزیابی شود. اکثر این افراد افسرده نبودند، اما ۱۱۴ نفر آنان مبتلا به افسردگی بودند.

دانشمندان از زمانیکه این افراد مبتلا به افسردگی تشخیص شده بودند، تا شش ماه پیش از آن، پست‌های فیسبوک آنان را به خاطر یافتن نشانه های مرتبط با بیماری شان بررسی کردند.

واژه هایی چون اشک، گریه، درد، دلتنگی، نفرت و "اوف" معمولترین واژه هایی بود، که بر اساس یافته های این گزارش، در پست‌های فیسبوک این افراد دیده شد.

این نخستین پژوهش در مورد یافتن نشانه های مشکلات صحی روانی در پست‌های فیسبوک نیست. شبکۀ فیسبوک خود نیز در سال ۲۰۱۵ برنامۀ را راه اندازی کرد و به کاربران اجازه داد تا پست هایی را که "فکر خودکشی" کاربران را نشان می‌دهد، نشانی کنند.

گروه دیگر از دانشمندان در سال ۲۰۱۷ گزارش داد که اکثر کاربران انستاگرام که پسانترها مبتلا به افسردگی تشخیص شدند، رنگ‌های سیاه و سفید یا هم رنگ‌های "گنگ" را در پست‌های شان به کار برده بودند.

افسردگی و خودکشی، هر دو در ایالات متحدۀ امریکا رو به افزایش است و شبکه های اجتماعی فرصتی را میسر می‌کند تا به افراد که به مشکلات روانی مبتلا اند و نیاز به کمک دارند، رسیدگی فوری شود.

اما به گفتۀ دانشمندان "محرمیت فردی" مشکل بزرگتری را در این زمینه ایجاد کرده است. دانشمندان سفارش می کنند که انکشاف دهندگان اپلکیشن ها و قانونگذاران باید به این مشکل رسیدگی کرده و این محصولات را طوری تنظیم کنند که تا از یک سو، حق بیماران برای مخفی یا آشکار ماندن نام شان حفظ باشد، و از سوی دیگر چگونگی بررسی و ارزیابی معلومات که از صفحات فیسبوک افراد مورد مطالعه به دست میاید، از قبل مشخص باشد.

XS
SM
MD
LG