لینک های دسترسی

Breaking News

کمبود شدید معلمان زن در ۱۳ ولایت افغانستان


ولسوالی های دور دست ۱۳ ولایت افغانستان با کمبود شدید معلمین زن مواجه است و در بعضی ولسوالی ها اصلاً معلم زن وجود ندارد.

این مطلب را تورپیکی مومند، رئیس انکشاف تعلیمات مکاتب دخترانه در صحبت با رادیو آشنا بیان داشت و افزود که کمبودی معلمان زن در رشته های ساینسی بیشتر محسوس است.

به اساس معلومات وزارت معارف، پکتیا، پکتیکا، خوست، نیمروز، هلمند، زابل، قندهار، نورستان، غور، بادغیس از جمله این ولایات است.

خانم مومند میگوید فیصدی تمام معلمین اناث معارف به ۳۱ در صد می رسد که حدود هفتاد در صد از این میان تنها در کابل اجرای وظیفه میکنند و "وقتی که اوسط آن را از تمام ولایات می گیریم جاهای است که معلم زن حتی هیچ وجود ندارد."

مسوول انکشاف تعلمیات مکاتب اناث وزارت معارف گفت بخاطر برطرف کردن این مشکل برنامه های ویژه را وزارت معارف به اجرا گذاشته که استخدام معلمین مسلکی برای ولسوالی های دور دست در آن شامل است.

خانم مومند گفت در حال حاضر تلاش می شود که در قدم نخست معلمین مسلکی برای چهل ولسوالی که با کمبود شدید معلین مسلکی اناث رو به رو است از طریق این برنامه استخدام گردد.

خانم مومند گفت در سال ۱۳۹۲ تقریبا ۱۲۰ معلم اثاث به این چهل ولسوالی اعزام شده و درنظر است که در سال جاری نیز ۱۲۰ معلم دگیر اعزام گردد. او افزود به معلمینی که حاضر می شوند به این ولسوالی ها جهت تدریس بروند نظر به رشته معاش امتیازی در نظر گرفته شده و همچنان به یک نفر محرم معلمین داوطلب معاش در نظر گرفته شده است.

امتیازات ویژه

تورپیکی مومند گفت معاش امتیازی یک معلم که به ولسوالی های دوردست می روند از ۷۰۰ صد دالر شروع شده و تا یک هزار دالر نیز می رسد و برای محرم معلم نیز یک صد دالر ماهانه معاش داده می شود.

این در حالیست که گفته می شود بیشتر خانواده ها در ولایات دور دست بخاطر نبود معلمین زن در مکاتب مانع رفتن دختران شان به مکتب شده اند. خانم مومند این موضوع را تایید میکند و میگوید در آن عده مکاتبی که در ولسوالی های دور دست معلم زن وجود ندارد و یا شمار شان اندک است از معلمین مرد که سن شان بلند است و یا مورد تایید مردم است کار گرفته می شود.

به گفتۀ خانم مومند "این مشکل برای ما بر ملا شده که دختران را نمی ماندن، یگانه علت که دخترا مکتب نمی رفت این بوده که معلم اناث نداشتند، زیادتر مردانی هستند که سن شان کلان است یا با تجربه هستند یا کسانی هستند که جامعه، مردم و منطقه آنان را قبول کرده، یعنی نظر شورا، ریش سفید و ملاامام منطقه بوده که حداقل اجازه آنان را گرفته اند"

خانم مومند میگوید بر علاوه ولایات دور دست حتا در ولایاتی مانند کابل، بلخ بدخشان و هرات ولسوالی های وجود دارد که با کمبود معلم اناث مواجه اند.

با این حال خانم مومند همچنان تایید کرد که در برخی ولایات مانند پکتیکا حتی ولسوالی ها و قریه های وجود دارد که در آن مکبت دخترانه هیچ وجود ندارد و یا در برخی ولسوالی های چنین ولایات این مکاتب تنها در سطح ابتدایه یا محلی وجود دارد.

رئیس انکشاف مکاتب نسوال وزارت معارف میگوید در حال حاضر در ولایت پکتیکا تا صنف شش مکتب برای دختران وجود دارد و در سال جاری برای اولین بار صنف های هفت و هشت دخترانه در این ولایت ایجاد شده است.
XS
SM
MD
LG