لینک های دسترسی

Breaking News

فیفا: کمیسیون انتخابات مسلکی باشد نه قومی


نام های ۲۷ نامزد عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، که از سوی کمیته گزینش ترتیب شده است، به روز یکشنبه به ریاست جمهوری فرستاده شد.

مسوولان کمیته گزینش گفتند که این فهرست بر اساس معیار های تعیین شده در قانون انتخابات و با در نظر داشت تناسب قومی و جنسیتی، ترتیب شده است.

در فهرست تهیه شده نامهای شش پشتون، پنج تاجیک، چهار ازبیک، چهار هزاره و یک-یک نفر اهل هنود، نورستانی، بلوچ، پشه ای، عرب، ترکمن، ایماق و سادات وجود دارد.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مشرانو جرگه و عضو کمیته گزینش گفت رئیس جمهور حامد کرزی از میان ۲۷ نفر پیشنهاد شده، ۹ تن را برای عضویت در کمیسیون انتخابات برخواهد گزید.

انتقاد از ترکیب قومی

فیفا، یک موسسه ناظر بر امور انتخابات، از ترکیب قومی در فهرست کمیته گزینش انتقاد نموده و مؤثریت آن در تامین شفافیت در انتخابات سال آینده را، رد کرده است.

جانداد سپینغر، یکی از مسوولین فیفا به صدای امریکا گفت "کمیته گزینش تنها ترکیب قومی را در لست جمع کردند و تاکید شان بالای همین است. این مساله درد انتخابات را دوا نمی کند. درد انتخابات را توانایی های مسلکی، تجربه کاری، و توانایی های تخنیکی دوا میکرد."

کمیته گزینش متشکل از شش عضو است که عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، گل رحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، عبدالسلام عظیمی سرپرست ستره محکمه، سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر در آن عضویت دارند.

فهرست ۲۷ نامزد پیشنهاد شده رای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
فهرست ۲۷ نامزد پیشنهاد شده رای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

اگر چه یک نماینده جامعه مدنی هم باید در کمیته گزینش عضویت داشته باشد اما اختلافات میان سازمان های جامعه مدنی مانع این کار شده است.
XS
SM
MD
LG