لینک های دسترسی

Breaking News

در جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال، ۴۸ تیم شرکت می کند


فدراسیون جهانی فوتبال، تعداد تیم های شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۶ را که انتظار می رود در امریکای شمالی برگزار شود، به ۴۸ تیم افزایش می دهد.

این اقدام در تعهدات انفاتینو، رئیس فیفا شامل بود که گفته بود یک جام جهانی بزرگتری را راه اندازی می کند و می باید "پول کمک شده به ۲۱۱ کشور عضو فدراسیون بین المللی فوتبال افزایش یابد."

با افزایش ۱۶ تیم بیشتر در جام جهانی، به عوض ۶۴ رقابت، ۸۴ بازی برگزار خواهد شد که بااین حساب ۱میلیارد دالر درآمد بیشتر از معاملات نشر و تمویل این رقابت ها، فروش تکت مسابقات در مقایسه با جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به دست خواهد آمد.

فیفا پیشبنی کرده است که با وجود مصارف بیشتر عملیاتی و هزینۀ تیم های شرکت کننده، آن نهاد ۶۴۰ میلیون دالر مفاد خواهد کرد.

قرار است سهمیه یی کشور های شش قارۀ جهان در جام جهانی ۲۰۲۶ ، در ماه می ۲۰۱۷ مشخص شود.

رهبران فدراسیون های فوتبال امریکا، کانادا و مکسیکو در بارۀ میزبانی مشترک رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ باهم صحبت کرده اند.

فدراسیون فوتبال اروپا خواهان داشتن ۱۶ تیم شرکت کننده در جام جهانی فوتبال است. کشور های قارۀ امریکا از ۱۹۹۴به اینسو که در ایالات متحده برگزار شده بود، تاکنون رقابت های جام جهانی را میزبانی نکرده است.

انتظار می رود کشور های آسیایی و افریقایی که تاکنون دارای چهار تا پنج نماینده در جام جهانی بوده اند، با ۹ تیم در جام فوتبال ۲۰۲۶ حضور یابند.

اما تاهنوز هم فدراسیون بین المللی فوتبال به این باور است که با تغییر ساختار حضور تیم های شرکت کننده در جام جهانی که در حال حاضر ۳۲ تیم است، "معیار رقابت" را در مقایسه با ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ روسیه و قطر، کاهش خواهد داد.

XS
SM
MD
LG