لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی از تلاش های تازهء صلح حمایت می کند


کرزی از طالبان خواست تا در مذاکرات صلح شرکت کنند

حامد کرزی، رئیس جمهور قبلی افغانستان گفته است که از تلاش های صلح حکومت وحدت ملی "به تمام معنی" حمایت می کند و در این زمینه همکاری خواهد کرد.

آقای کرزی که به روز یکشنبه در کنفرانس یک روزه تحت عنوان "عنعنه عدم تشدد در منطقه" سخن می زد همچنان از رهبران طالبان خواست تا در مذاکرات صلح شرکت کنند.

او گفت "در این اوضاع پیام عدم تشدد، دعوت به عدم تشدد است، دعوت به تغییر در پالیسی و سیاست های کشورهای بزرگ است خصوصا غرب و پیام ما مردم افغانستان به طالبان خود ما است، به آنهای که افغان هستند که چهار پایی تخت خواب دیگران تا نیمه شب است".

در گذشته طالبان به تقاضاهای مکرر حامد کرزی، پاسخ رد داده بودند.

نقش پاکستان

روابط میان کابل و اسلام آباد پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، بویژه در مقایسه با زمانی که حامد کرزی در اقتدار بود، به طور چشمگیری بهبود یافته است.

آقای کرزی که در گذشته از عدم صداقت و همکاری پاکستان انتقاد می ورزید، به روز یکشنبه از تغییر سیاست پاکستان اظهار امیدواری نمود.

او گفت "خدا کند که این اقدمات نو حکومت پاکستان برای صلح با افغانستان از روی راستی و صادقانه باشد".

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفت که تلاشهای حکومت در راستای مذاکرات صلح با طالبان شفاف بوده و بر اساس منافع ملی صورت می گیرد.

آقای عبدالله گفت "صلح به معنی معامله با کسی با یک گروه، در بدل عزت و حیثیت و حقوق مردم نیست و نمی باشد و همچو چیزی در این کشور جا هم ندارد و مجال هم ندارد".

XS
SM
MD
LG