لینک های دسترسی

Breaking News

پیروزی کاندید حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه


فرانسوا هولاند، کاندید ریاست جمهوری فرانسه از حزب سوسیالیست در انتخابات دور دوم، روز یکشنبه، نیکلاس سرکوزی، رئیس جمهور برحال را شکست داد. این پیروزی هولاند، اعلان تغییر در چگونگی مواجه شدن اروپا با بحران قرضه است و اینکه فرانسه چگونه قدرت نظامی و دپلماتیکی خویش را درسراسرجهان انعطاف می بخشد.

جمعیتی پرشور و گوناگون در مقابل چهارراهی دی له باستیل، که میدان نمادین انقلاب فرانسه است، اجتماع کردند تا پیروزی هولاند را جشن بگیرند. آنها بیرق فرانسه، اتحادیه اروپایی و اتحادیه کارگری را تکان می دادند و بر ستون مرکز میدانی، بالا رفته بودند.

چپی های فرانسه، اولین بار است پیروزی کاندیدشان را از زمانی جشن می گیرند که فرانسوا میتران از سال 1981 تا 1995 رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه بود.

هولاند در سخنرانی پیروزی اش شام یکشنبه گفت که "شرایط سخت دیگر امری ناگزیر نیست."

سرکوزی تازه ترین قربانی موجی از خشم رای دهندگان برحکومت است. کاهش مصارف درسراسر اروپا باعث فشار برحکومات و برکناری رهبران طی چند سال گذشته شده است.

XS
SM
MD
LG