لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان و نوجوانان پناهجو از "کمپ جنگل" منتقل شدند


شمار زیاد کودکان پناهجوی افغان بدون همراه نیز در کمپ کاله مستقر اند
شمار زیاد کودکان پناهجوی افغان بدون همراه نیز در کمپ کاله مستقر اند

حکومت فرانسه کودکان و نوجوانان پناهجو را از کمپ کاله مشهور به "کمپ جنگل" در مرز آن کشور با بریتانیا به مراکز رسیده‌گی پناهجویان در سرتاسر فرانسه منتقل ساخت.

مقام‌های فرانسه در صدداند تا این کمپ بدنام را که ۱۸ ماه پیش خودسرانه ایجاد شده بود، برای همیش ببندند. اکثر پناهجویان مستقر در کمپ کاله کودکان و نوجوانان بدون همراه است که در آرزوی رسیدن به بریتانیا ماه ها را در این کمپ سپری کرده بودند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که تا پایان روز چهارشنبه ۱۵۰۰ کودک و نوجوان پناهجوی مستقر در این کمپ توسط ۳۰ بس به ۶۰ مرکز مشخص پناهجویان در قلمرو فرانسه نقل مکان داده شوند. هفتۀ گذشته ۵۰۰۰ پناهجوی بالغ از کمپ کاله به محلات دیگر منتقل شدند.

به گفتۀ مقام‌ها حکومت بریتانیا درخواست هریک از این پناهجویان را بررسی می‌کند. مقام‌های ادارۀ مهاجرت بریتانیا نیز روز چهارشنبه در جریان انتقال کودکان پناهجو از کمپ جنگل حضور داشتند و سلسلۀ بررسی درخواست‌های آنان را برایشان تشریح می‌کردند.

برخورد میان پناهجویان افغان و اریتیریایی در کمپ کاله شام سه شنبه سبب زخمی شدن چهار پناهجو شد
برخورد میان پناهجویان افغان و اریتیریایی در کمپ کاله شام سه شنبه سبب زخمی شدن چهار پناهجو شد

عملیات انسداد کمپ کاله تنش را بین پناهجویان شدت بخشید. چهار پناهجو شام سه شنبه در برخورد میان پناهجویان افغان و اریتیریایی در کمپ کاله زخمی شد. پولیس برای پراگنده ساختن پناهجویان و تامین امنیت از گاز اشک آور کار گرفت.

حکومت بریتانیا ۳۰۰ کودک و نوجوان پناهجوی مستقر در کمپ کاله را در خاک خود جاداده و به گفتۀ وزیر داخلۀ آن کشور صدها کودک پناهجوی دیگر نیز به زودی از فرانسه به بریتانیا منتقل خواهند شد.

اما این موضوع بسیار پیچیده است زیرا رای‌گیری اخیر در بریتانیا برای خروج از اتحادیۀ اروپایی، نوعی ناخرسندی مردم بریتانیا را با ورود پناهجویان نیز برجسته ساخته است.

کمپ خودسر، بی قانون و کثیف کاله که به نمادی از بحران مهاجرت به اروپا مبدل شده است، مایۀ شرمساری برای فرانسه نیز شده است.

XS
SM
MD
LG