لینک های دسترسی

Breaking News

حملۀ شورشیان بر محوطۀ قذافی


حملۀ شورشیان بر محوطۀ قذافی

صد ها شورشی به محوطۀ معمر القذافی رهبر لیبیا در طرابلس حمله نموده اند. رهبر مخالفین میگوید آنها ادارۀ اکثر شهر را به دست آورده اند.

کترین اشتون رئیس مشی خارجی اتحادیۀ اروپایی به روز سه شنبه گفت که مصطفی عبدالجلیل رهبر شورشیان به وی گفته بود که شورشیان ۸۰ در صد شهر را تصرف کرده اند.

از سوی دیگر، سیف الاسلام فرزند معمر القذافی رهبر لیبیا باوجود ادعای قبلی محکمۀ بین المللی جرایم و رهبران شورای ملی انتقالی که دستگیر شده است، تا اکنون آزاد میباشد.

سیف روز سه شنبه در یک هوتل طرابلس دیده شد که خبرنگاران خارجی در آن جا به سر میبرند.

پر قذافی گفت "ما این جا استیم. و این کشور و مردم ماست. ما اینجا زندگی می کنیم و جان میدهیم."

شبکۀ خبر رسانی "سکای" بریتانیا جنگجویان طرفدار قذافی را نشان میداد که دستگیر میشدند.

در تصاویر یک گروه ۴۰ نفری دیده میشد که شورشیان میگویند آن ها را توقیف نموده اند. یکی از شورشیان که راکت سرشانه یی را حمل میکرد به اسوسیتد پرس گفت "این برای قذافی میباشد. اگر خواست خدا باشد قذافی را از بین خواهم برد. ببینید، این اسلحه برای قذافی است."

یکی از مردان طرفدار قذافی تائید نمود که ادارۀ اکثریت مرکز آن کشور در دست شورشیان میباشد.

XS
SM
MD
LG