لینک های دسترسی

Breaking News

اکثر زنان افغان به انترنت و آزادی دیجیتلی دسترسی ندارند – گزارش


شماری از نهادهای تحصیلی خارجی گفته اند که به دلیل عدم دسترسی به انترنت، زنان و دختران افغان قادر به ادامهٔ تحصیل آنلاین در پوهنتون‌های خارجی نیستند.

پس از وضع ممنوعیت طالبان بر تحصیل زنان و دختران در افغانستان، شماری از نهادهای تحصیلی خارجی زمینهٔ آموزش آنلاین را برای زنان و دختران در افغانستان فراهم کرده اند تا آنان از تحصیل محروم نشوند.

پوهنتون مردم در ایالات متحده و نهاد آموزشی آینده در بریتانیا که زمینهٔ تحصیل آنلاین را برای زنان و دختران افغان فراهم کرده اند، از دریافت هزاران درخواست از سوی دانش‌جویان افغان خبر داده اند، اما این دو نهاد تحصیلی گفته اند که به دلیل عدم دسترسی دختران افغان به انترنت در جهان دیجیتلی کنونی، آنان از تحصیل آنلاین محروم شده اند.

بر اساس نظرپرسی ۲۰۲۲ نهاد پژوهشی گلوپ، تنها ۱۵ درصد مردم در افغانستان گفته اند که به انترنت دسترسی دارند و این درصدی از سال ۲۰۱۶ به اینسو به حال خود باقی است.

به دلیل نبود برق و کمبود دسترسی به نهادهای تکنالوژی معلوماتی و کمبود آگهی در مورد اساسات تکنالوژی، دسترسی افغان‌ها به انترنت محدود بوده و نیز به خاطر برخی محدودیت‌های اجتماعی، چنین به نظر می‌رسد که خدمات انترنتی و دیجیتلی در افغانستان نیز در قبضهٔ مردان است.

یافته‌های گلوپ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ تنها ۲۵ درصد مردان و شش درصد زنان در افغانستان به انترنت دسترسی داشته اند.

گلوپ گفته است که زنان ساکن در بزرگ‌شهرهای افغانستان و حومهٔ آن در مقایسه با زنان روستایی بیشتر به انترنت دسترسی دارند،‌ به گونه‌ای که نه درصد زنان شهرنشین و دو درصد زنان ده‌نشین افغان کاربر انترنت اند.

به همین ترتیب، زنان در غرب افغانستان در مقایسه با سایر بخش‌های آن کشور دسترسی بیشتر به انترنت دارند. بر اساس آمار گلوپ، ۱۱ درصد زنان در ولایات غربی افغانستان به انترنت دسترسی دارند حالانکه چنین دسترسی در سایر بخش‌های کشور به شش درصد می‌رسد.

زنان در هرات بیشتر از زنان سایر ولایت‌های غربی افغانستان به انترنت دسترسی داشته و میزان دسترسی آنان به ۱۵ درصد می‌رسد. حتا در کابل که پایتخت و بزرگترین شهر افغانستان است، فقط سه درصد زنان به انترنت دسترسی دارند.

حتا پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به دلیل فقر، کمبود آگاهی و دسترسی به منابع تکنالوژی معلوماتی، دسترسی مردم افغانستان به انترنت کم بود، اما با حاکمیت این گروه در اگست ۲۰۲۱ دسترسی افغان‌ها به انترنت محدودتر شد، زیرا طالبان برای سرکوب مخالفان خود در برخی ساحات انترنت را قطع و برخی وبسایت‌ها را مسدود کردند.

با اینحال، گلوپ گفته است که طالبان در نظر دارند تا خدمات شبکه‌های انترنتی را در افغانستان به ۴جی ارتقا دهند که این خود نمایانگر وابستگی آن گروه به تکنالوژی آنلاین می‌باشد.

XS
SM
MD
LG